Van anders werken tot beter werken: AI op de werkvloer

Van anders werken tot beter werken: AI op de werkvloer
  • 31 mei 2023
  • Gastauteur

Het tempo van werk gaat soms sneller dan we bij kunnen houden. De gewerkte uren, duur van de werkdag en hoeveelheid vergaderingen blijven toenemen. Het is makkelijker dan ooit om te communiceren en moeilijker dan ooit om de communicatie bij te houden.

Vorig jaar zagen we een shift in de waar en wanneer van werk. We gingen van vaste uren en werkplekken naar flexibele uren en thuiswerken. Nu gaat het om de hoe van werken. Naarmate het werktempo en de informatie-overload toenemen, besteden we een steeds groter deel van onze dag aan het scheiden van communicatie over werken en het werken zelf. Met de intrede van generatieve AI verandert hoe we werken. Generatieve AI kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, teksten samenvatten, nieuwe beelden genereren uit bestaande beelden en nog veel meer.

Om inzicht te krijgen in hoe werken door de jaren heen verandert en hoe we daar als werknemer en werkgever op kunnen voorbereiden, publiceert Microsoft elk jaar een Work Trend Index Report. Lees hieronder welke drie trends er het afgelopen jaar naar voren kwamen en hoe ik denk dat je daar als werknemer op kunt inspelen.

De vergadercultuur
Een eerste trend: het communicatieverkeer neemt toe. In 2022 besteden we meer dan helft onze dag aan e-mails, team meetings en chat. Daartegenover besteden we gemiddeld 40% nog maar aan gefocust werk. Een derde van de werknemers denkt dat ze niet gemist zouden worden bij het merendeel van hun meetings. Bijna driekwart (63%) van de werknemers zegt niet genoeg tijd te hebben om zich te focussen door een overload aan informatie.

Liever AI dan een burn-out
Ten tweede, terwijl we ons zorgen maken over hoe AI-banen zou kunnen vervangen van mensen, blijkt uit ons onderzoek dat meer werknemers (62%) in Nederland willen dat ze zo veel mogelijk werk aan AI kunnen delegeren om hun workload te verminderen dan dat ze bang zijn dat het hun baan kost (44%). Een ruime meerderheid van werknemers wil dat AI helpt bij het vinden van de juiste informatie en antwoorden die ze nodig hebben, het samenvatten van hun vergaderingen en actiepunten of het plannen van hun dag. Werknemers zeggen zelfs dat ze verwachten dat het hun creativiteit kan vergroten, van het formuleren van ideeën voor hun werk tot het bewerken van hun werk.

AI is here to stay
Tot slot, meer dan driekwart van de werkgevers zegt dat hun medewerkers nieuwe vaardigheden nodig hebben om voorbereid te zijn op de groei van AI. En liever vandaag dan morgen beginnen met het opbouwen van die nieuwe vaardigheden. Zo zie je bijvoorbeeld dat op LinkedIn 33 keer vaker kennis wordt gedeeld over generatieve AI en GPT dan een jaar geleden.

De overkoepelende boodschap is: AI gaat niet alle uitdagingen van werk oplossen, maar het biedt ons daarentegen wel een kans op een nieuwe manier van werken. Laten we AI gebruiken om de balans in het voordeel van mensen te laten doorslaan. Laten we het inzetten om tijd en energie terug te winnen voor het werk dat we zelf belangrijk vinden. En om daarmee te beginnen, raad ik het volgende aan:

  • Identificeer bij jouw organisatie waar de verstoorders van productiviteit, de effectiviteit en creativiteit in de weg zitten. Zet AI in om die pijnpunten te verlichten, bijvoorbeeld om repetitieve taken over te nemen.
  • Laat werknemers zelf bepalen wanneer, waar en hoe voor hen werken het beste werkt. Met AI-aangedreven intelligente samenvattingen van vergaderingen, transcripties en opnames om deel te nemen aan vergaderingen, kunnen werknemers makkelijker asynchroon werken dan ooit tevoren en zo bepalen hoe zij het efficiëntste en effectiefste werken.
  • Help werknemers met een nieuwe manier van werken, te beginnen met het opbouwen van AI bekwaamheid – van het oefenen van prompt engineering tot het factchecken van de door AI gegenereerde inhoud.

Shanna Bosmans
Chief Hybrid Officer Microsoft

comments powered by Disqus