Arbeidsmarktonderzoek 2019-2020

Impact van de arbeidskrapte en WAB binnen de klantcontactsector

Welke impact heeft de arbeidskrapte en Wet Arbeid in Balans (WAB) op klantcontactorganisaties?

In hoeverre beïnvloedt dit de klantcontactstrategie en het voorgenomen personeelsbeleid?

Dit en meer is onderzocht voor het Arbeidsmarktonderzoek 2019-2020.