‘Word of mouth marketing heeft enorme impact op sales’

‘Word of mouth marketing heeft enorme impact op sales’
  • 14 april 2015
  • Redactie

Veel effectiever dan Word of mouth-marketing (WOMM) wordt het niet, stellen Jens Sievert van het Institute for Marketing and Word-of-Mouth Research (ifwom) en Oliver Mayer van trnd AG. De focus op online marketing gaat in hun optiek ten koste van de aandacht voor WOM-strategieën. Tijdens Multichannel 2015 geven ze tekst en uitleg.

Trnd is de grootste community voor Collaborative Marketing in Europa. Het bureau werkt sinds 2005 aan een revolutie van marketing van 's werelds meest bekende bedrijven en merken. Hun visie: Wij, als consumenten, hebben goede ideeën voor nieuwe producten. Simpelweg omdat wij zelf het beste weten wat we willen. Wij kunnen productontwikkelaars ondersteunen met onze ervaring. En wij kunnen onze favoriete merken helpen om nog bekender te worden via WOMM. Mayer is International Analyst bij trnd AG, het hoofdkantoor van trnd. Sievert is managing director van het onafhankelijke Institute for Marketing and Word-of-Mouth Research (ifwom) in Berlijn.

Wat is jullie visie op Word of Mouth marketing?
Sievert: ‘Waar het ons om gaat is dat WOMM een bewezen succesformule is, een enorm sterke marketing tool. Je ziet echter dat merken er tegenwoordig hun ogen voor sluiten. Bedrijven negeren de kracht van WOMM omdat ze zich letterlijk blindstaren op sociale media; ook belangrijk, maar niets gaat boven real-life marketing en communicatie. We vergeten de echte – offline - wereld.’
Mayer: ‘WOMM zit in onze genen, in ons DNA. Alle relevante studies en onderzoeken van de afgelopen jaren (neem een autoriteit als McKInsey) hebben aangetoond dat Worth of Mouth een van de meest betrouwbare strategieën is, en dat het een grote impact heeft op sales. Merken hebben tegenwoordig twee opties: of ze negeren WOMM of ze leren het belang begrijpen, en boeken hun succes.’

Wat is er nodig om de betrokkenheid van de consument met het merk te vergroten?
Sievert: ‘Deze vraag strookt niet helemaal met ons uitgangspunt. Het merk heeft namelijk alle informatie, de vraag is wat er met deze informatie gedaan moet worden. We denken vanuit het perspectief van de consument, niet andersom.’
Mayer: ‘Ik denk inderdaad dat we de mindset hier moeten aanpassen. Denk mee. Merken willen tegenwoordig een heleboel van hun klant. Ze willen ten eerste geld van hun klanten. Ze willen dat klanten inzicht bieden in hun gewoontes en gebruiken. Ze willen dat klanten reageren en content delen op sociale media. Merken zijn zo veeleisend geworden, dat we onszelf moeten afvragen: wat geven zij de klant terug? De vraag moet dus niet zijn: wat is er nodig om de betrokkenheid van de consument met het merk te vergoten, de vraag moet zijn: wat is er nodig om de betrokkenheid van het merk met de consument te vergroten? En het antwoord daarop is volgens ons ‘collaboration’: laat zien dat je jouw klant waardeert.’ (zie ook het onderzoek van Edelman, waarin duidelijk wordt dat 87% van de consumenten een betekenisvollere relatie zou willen aangaan).

Wat is in jullie ogen de grootste uitdagen waar marketeers de komende jaren voor staan?
Mayer: ‘Wie slim is, ziet dat er in de uitdagingen van de toekomst op marketinggebied vooral ook kansen schuilen. Kijken we terug op de laatste 50 jaar, dan zien we dat marketing relatief simpel was: je ontwikkelde een product en je zorgde voor reclame van dat product, en daarvoor had je maar een paar kanalen. De markt kende slechts een aantal merken die de kennis bezaten een product te creëren.’
Sievert: ‘Tegenwoordig hebben we zoveel meer kanalen die niet alleen de kans bieden om continue feedback van de klant te verzamelen; ook bieden ze de kans om klanten zelf samen te laten werken en zelfs hun eigen producten te verkopen. Termen als co-creatie, crowfunding en open communication zijn nooit hipper geweest.’
Mayer: ‘Denk aan Kickstarter.com. Mechanismen als dit zullen hoe dan ook leiden tot meer en betere producten in de toekomst. Merken kunnen daar een bijdrage aan leveren en gebruikmaken van de kracht van ‘collaboration’. Ik geloof dat merken die hun plek veroveren in het veld een krachtige positie kunnen behalen en behouden. Anderen gaan het moeilijk krijgen.’

Multichannel Conference 2015 is een gratis tweedaags event op 22 en 23 april in de Jaarbeurs te Utrecht.

comments powered by Disqus