Medewerkers blijken digitaliseringsstoring

Medewerkers blijken digitaliseringsstoring
  • 29 oktober 2019
  • Redactie

Uit de onlangs gepubliceerde Monitor Transformatie Burgerzaken komt naar voren dat 4 op de 10 gemeenten niet in staat is te transformeren wegens digitalisering. De meeste leidinggevenden in gemeenten noemen het motiveren van medewerkers als grootste uitdaging anno 2019.

In opdracht van het A&O fonds Gemeenten ondervroeg Duo Market Research 88 leidinggevenden van burgerzaken binnen gemeenten. Gericht werd gevraagd naar de (digitale) transformatie van de afdeling Burgerzaken. Ruim een derde van de leidinggevenden geeft aan de digitale transformatie te hebben afgerond óf zich in de uitvoerende fase te bevinden. 20% van de gemeenten is bezig met de voorbereiding, tegenover 28% van de afdelingen in 2018.

Knelpunten
Leidinggevenden op de gemeentelijke afdelingen noemen het vaakst ‘de bewustwording van medewerkers’ als knelpunt voor de transformatie. Daarop zien de respondenten een hoge werkdruk door te weinig capaciteit. Ook vinden de ondervraagde leidinggevenden het lastig ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben.

Ook interessant?

comments powered by Disqus