Werk aan de overheidswinkel

Werk aan de overheidswinkel
  • 21 februari 2020
  • Redactie

‘Het is bewonderenswaardig dat er nog veel goed gaat, maar de grenzen zijn bereikt.’ Het ministerie van SZW trekt aan de alarmbel over de dienstverlening van overheidsorganisaties. De Belastingdienst, DUO, SVB en het UVW moeten intern flink op de schop.

De verwachtingen van burgers in uitvoeringsorganen worden niet waargemaakt, ziet nu ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het rapport over het traject ‘Werk aan uitvoering’ komt naar voren dat er veel situaties zijn waarin burgers in de knel komen. Volgens het ministerie komt dit met name doordat dienstverlening alleen digitaal beschikbaar is. Dat zorgt voor lange wachttijden, fouten in de uitvoering, ingewikkelde informatie, et cetera. Dit moet anders.

Burgerwantrouwen
‘Goede overheidsdienstverlening sluit aan bij wat mensen nodig hebben. Het is vaak bij belangrijke levensgebeurtenissen waar je als burger de overheid in de praktijk ontmoet. En vanzelfsprekend met de verwachting dat je goed wordt geholpen.’ Naast gebrekkige communicatie gaat er meer fout bij uitvoerende organen, zoals de veelbesproken problemen bij de Belastingdienst. ‘De kwaliteit van de dienstverlening is medebepalend voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Om dat te realiseren moeten uitvoeringsorganisaties, ministeries, kabinet en parlement samen aan de slag.’

comments powered by Disqus