Dalende verbinding door thuiswerken

Dalende verbinding door thuiswerken
  • 5 februari 2021
  • Redactie

Door het vele thuiswerken is de verbinding met collega’s en het werkgeluk sinds de tweede coronagolf gedaald. In de zomer zei 2 op de 3 werknemers het face to face en informeel contact met de collega’s te missen, sinds de tweede golf is dat opgelopen tot 3 op de 4.

Het ervaren van minder werkvreugde is daarbij gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit bij organisaties die veel thuiswerken tijdens de coronacrisis. Ondervraagden gaan minder op in hun werk, missen inhoudelijke en sociale diepgang en zijn overall minder gelukkig tijdens hun werk. Zo geeft 21% aan zich slechts af en toe opgewekt te voelen in hun werk.

Verminderd werkplezier
41% van de respondenten geeft aan emotionele ondersteuning van collega’s te missen. In deze zomer was dat 25%. Ook het aantal mensen dat zich geïsoleerd voelt is gestegen van 15 naar 22%. Volgens professor Pascale Peters van Nyenrode zou het gebrek aan verbinding een verklaring kunnen zijn voor het dalende werkgeluk. 'Sociale interactie draagt bij aan werkplezier. Als mensen zich minder verbonden voelen met elkaar kan dat impact hebben op de beleving van werk.'

Lees ook: Strengere maatregelen voor niet thuiswerken

comments powered by Disqus