Veel werknemers gefrustreerd door de technologie op de werkplek

Veel werknemers gefrustreerd door de technologie op de werkplek
  • 15 juni 2022
  • Kel Koenen

Softwarebedrijf Freshworks liet onderzoek doen onder bijna 9.000 werknemers naar het gebruik van technologie op de werkplek. Bedrijven worden wereldwijd geconfronteerd met een potentiële crisis op de werkplek als gevolg van ontoereikende technologie. Dit is schadelijk voor de productiviteit en mentale gezondheid van werknemers en het vermogen om talent te behouden.

Hoewel de verschuiving naar hybride werk de grootste stijging van technologische investeringen in de geschiedenis heeft veroorzaakt, geeft 91% van de werknemers aan gefrustreerd te zijn door ontoereikende technologie om hun werk te kunnen doen.

Tijdens de pandemie gaven bedrijven volgens KPMG het equivalent van 15 miljard dollar per week extra uit aan technologie om werken op afstand mogelijk te maken. Ondanks de snelle veranderingen in de manier van werken die hieruit voortvloeiden, ontdekte Freshworks dat werknemers massaal melding maakten van wijdverspreide storingen in de werkomgevingstechnologie die ze dagelijks gebruiken.

Applicaties
Tot de belangrijkste klachten behoren trage snelheden (51%), lange reactietijden van IT-teams (34%), gebrek aan samenwerking tussen afdelingen (30%), het ontbreken van belangrijke functies/mogelijkheden (28%) en een gebrek aan automatisering (25%).

Bij hun pogingen om werknemers nieuwe technologie en tools te laten omarmen, vinden managers dat hun grootste uitdaging moeilijk te gebruiken applicaties zijn met een hoge leercurve (68%). Meer dan tweederde (69%) van hen vindt dat werknemers niet voldoende tijd krijgen om nieuwe software te leren gebruiken en dat de voordelen vaak niet voldoende aan werknemers worden uitgelegd (67%).

Innovatieve technologie
Nu de strijd om talent woedt en de helft (44%) van de werknemers wereldwijd nog steeds overweegt om van baan te veranderen, is gebruiksvriendelijke technologie een essentiële factor voor de tevredenheid van werknemers. Hoewel salaris en arbeidsvoorwaarden de belangrijkste redenen zijn om van baan te wisselen, staan het gebrek aan flexibele werkmogelijkheden en innovatieve technologie in de top vijf. Dit wordt erkend door bedrijfsleiders wereldwijd, van wie 71% erkent dat werknemers zullen overwegen om een nieuwe werkgever te zoeken als hun huidige baan geen toegang biedt tot de tools, technologie of informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te doen.

De ervaring van werknemers is niet het enige dat wordt beïnvloed door ontoereikende werkplektechnologie, het is ook schadelijk voor het bedrijf in bredere zin. Uit het onderzoek van Freshworks blijkt dat gedateerde technologie de productiviteit van bedrijven beperkt, omdat gefrustreerde werknemers worstelen met dagelijkse IT-uitdagingen. Meer dan de helft (57%) van de ontevreden werknemers zegt dat hun huidige software hen minder productief maakt. Bijna de helft (44%) van de ondervraagde werknemers zegt dat de tijd die zij besteden aan het oplossen van technologische problemen is toegenomen sinds het begin van de pandemie.

Mentale gezondheid
Nog zorgwekkender is dat de stressniveaus van werknemers de pan uit rijzen als gevolg van inadequate werktechnologie; bijna de helft (49%) van de ondervraagde werknemers zegt dat inadequate werktechnologie hen stress bezorgt en 48% beweert dat het hun mentale gezondheid negatief heeft beïnvloed. Bedrijfsleiders zijn het hiermee eens, met 38% die melden dat zij zich gestrest voelen omdat zij er niet in slagen adequate werkplektechnologie te leveren aan hun stakeholders.

'Software die op de werkplek wordt gebruikt, houdt gewoon geen gelijke tred met de stijgende verwachtingen van werknemers', concludeert Stacey Epstein, Chief Marketing Officer van Freshworks. 'Uit ons rapport blijkt dat het vasthouden aan opgeblazen, verouderde platforms de productiviteit en de ervaring van werknemers wezenlijk schaadt. Deze technologische inertie kan niet op een slechter moment komen, nu organisaties over de hele wereld vechten om grip te houden op zowel het tekort aan talent als de economische onzekerheid, waardoor bedreigingen op twee fronten ontstaan.'

comments powered by Disqus