Topic: Customer Service Management
Gezocht: klantvertrouwen
  • 05 augustus 2020
  • Gastauteur

Gezocht: klantvertrouwen

Communicatie en interactie met klanten is belangrijker dan ooit. Vertrouwen, empathie, geloofwaardigheid – ze hebben allemaal een nóg grotere rol gekregen. In deze nieuwe realiteit is het dan ook van cruciaal belang dat de klantenservice- en marketingteams op elkaar zijn ingespeeld. Door met elkaar in verbinding te staan, kunnen deze teams elkaar aanzienlijk helpen. Allemaal terwijl ze consistente en waardevolle ervaringen bieden waar klanten naar op zoek zijn.

BrainFirst #33: Blijvend veranderen
  • 23 juli 2020
  • Redactie

BrainFirst #33: Blijvend veranderen

Weten wat er in andermans bovenkamer omgaat, dat willen we allemaal wel. Immers, dan weet je ook iemands beweegredenen en kun je daar vervolgens op inspelen. Hoe utopisch het doorgronden van de psyche van de mens wellicht ook klinkt, er zijn wel degelijk ‘slimmigheidjes’ toe te passen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen verschillende neuro-experts op deze plek een minicollege. Ditmaal de hersenspinsels van André de Rooij, oprichter van New Behavior.

‘Patient empowerment begint met luisteren naar de patiënt’
  • 07 juli 2020
  • Mirjam Hulsebos

‘Patient empowerment begint met luisteren naar de patiënt’

In heel West-Europa maakt de zorg een beweging door van aanbodgedreven naar vraaggestuurd. Een ziekenhuis dat hier ook op inzet is het Universitair Ziekenhuis Brussel. Daarbij neemt het de principes van ‘patient empowerment’ als uitgangspunt. ‘Waar in een ziekenhuis van oudsher het zorgaanbod centraal stond, sluiten steeds meer ziekenhuizen aan bij wat de patiënt wenst. Dat begint met heel goed naar patiënten luisteren.’


Iedere woensdagmiddag op de hoogte van het laatste nieuws?

Inschrijven