Topic: HRM
Stemmingen in klantcontact - van neuro's naar euro's
  • 19 augustus 2015
  • Susanna Nevalainen

Stemmingen in klantcontact - van neuro's naar euro's

'Hey Susanna , mooie vakantie gehad, hè? Goed weer? Echt waar? Twee dagen regen, dat is balen zeg!' Dit alles uitgevoerd met een vertrokken gezicht en blaah-stem. En zo, voordat ik het echt door heb, kunnen mijn stemmingen, ervaringen en herinneringen van mijn eigen vakantie al beïnvloed zijn...en dat niet in positieve zin. Enkel door de aandacht te richten op dat ene aspect waar wij mensen oh zo weinig invloed op hebben, namelijk het weer.

Binden en boeien - Ideeënbus 2.0 brengt IPG blije medewerkers
  • 07 juli 2015
  • François Kroes

Binden en boeien - Ideeënbus 2.0 brengt IPG blije medewerkers

Een stijging van de medewerkertevredenheid met 6 procent en een afname van het verloop met bijna 30 procent in één jaar; waar het bij elkaar steken van de koppen al niet toe kan leiden. IPG Group is dermate enthousiast over de (in)directe impact van de Advisor Brain Box, dat het concept stapsgewijs wordt uitgerold in alle klantenteams. “Agents hebben dagelijks tientallen klantcontacten. Als geen ander kunnen zij verbeteringskansen detecteren”, verzekert IPG’s Innovatie Manager Bart Ghesquière.


Iedere woensdagmiddag op de hoogte van het laatste nieuws?

Inschrijven