CIO: Diepte in met machine learning

CIO: Diepte in met machine learning
  • 17 oktober 2017
  • Redactie

Machine learning levert een wezenlijke bijdrage aan de alledaagse werkprocessen binnen bedrijven. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van ServiceNow, waaraan 500 Chief Information Officers hebben deelgenomen. Vanuit Nederland namen 45 CIO’s deel hieraan. Deze specifieke groep kent een groeiend vertrouwen dat machine learning zal leiden tot snellere en meer nauwkeurige bedrijfsbeslissingen.

In ‘The Global CIO Point of View’ wordt leidinggevenden aangeraden om in de technologiesector op zoek te gaan naar gekwalificeerde medewerkers die met machines kunnen samenwerken, willen ze het volledige potentieel van machine learning benutten. Daarnaast moeten zij hun organisaties en processen herinrichten, leert het betreffende rapport.

Enkele highlights:

  • 23% van de Nederlandse respondenten is inmiddels verder dan het automatiseren van routinetaken zoals beveiligingsnotificaties, en richt zich op de automatisering van complexe beslissingen (reageren op beveiligingsnotificaties bijvoorbeeld).
  • Bijna driekwart van de Nederlandse CIO’s geeft aan dat beslissingen substantieel nauwkeuriger worden. Nagenoeg de helft verwacht dat de beslissingen op basis van machine learning nauwkeuriger zullen zijn dan beslissingen genomen door mensen.
  • Nationaal stelt 38 procent van de respondenten dat het nemen van beslissingen behoorlijk veel tijd van medewerkers en leidinggevenden in beslag neemt, waarmee de potentiële waarde van automatisering wordt onderstreept. Wereldwijd is 57 procent van de ondervraagden deze mening toegedaan. 47 procent van de Nederlandse CIO’s verwacht dat het automatiseren van beslissingen zal bijdragen aan de omzetgroei van de organisatie.

Volgens Michael Maas, VP Noord-Europa bij ServiceNow, is machine learning niet langer een hype maar realiteit. ‘Machine learning maakt het voor bedrijven mogelijk om hun bedrijfsvoering te digitaliseren op een manier die eerder niet mogelijk was. CIO’s moeten hun rol veranderen naar een transformatieleider die invloed heeft op de manier waarop organisaties bedrijfsprocessen inrichten, data organiseren, en talenten werven en trainen.’

comments powered by Disqus