Betere arbeidsvoorwaarden contactcenters ook verantwoordelijkheid opdrachtgevers

Betere arbeidsvoorwaarden contactcenters ook verantwoordelijkheid opdrachtgevers
  • 4 november 2022
  • Klantenservice Federatie

In een brief aan de werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de CAO voor Facilitaire Contactcenters heeft KSF aangegeven zich sterk te maken voor een bijdrage aan betere arbeidsvoorwaarden vanuit de hele klantcontactketen.

“Een behoorlijk en duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket binnen facilitaire contactcenters kan en mag niet enkel het vraagstuk zijn voor CAO-partijen”, zegt Roel Masselink, directeur van de KSF. Ook de opdrachtgevers van facilitaire contactcenters dienen hun verantwoordelijkheid te nemen, zegt de Klantenservice Federatie, die naast inhouse contactcenters ook facilitaire contactcenters en leveranciers vertegenwoordigt.

Goed werkgeverschap bij facilitaire contactcenters gaat wat de KSF betreft hand in hand met verantwoord opdrachtgeverschap elders in de keten. Voor het invullen van dat verantwoord opdrachtgeverschap denkt KSF bijvoorbeeld aan het gezamenlijk met werkgevers- en werknemersorganisaties opstellen van een code voor verantwoordelijk marktgedrag. Zij wijst daarbij op de 7 servicebeloftes die niet alleen door de leden van de KSF zijn vastgesteld, maar ook voor hen een leidraad zijn. Servicebelofte 4 verplicht tot respectvolle omgang met medewerkers en goed werkgeverschap. In servicebelofte 5 worden de uitgangspunten voor samenwerking in de keten en goed opdrachtgeverschap vastgelegd. Maar ook in de andere servicebeloften zijn aanknopingspunten te vinden in de stellingname van de KSF.

De brief aan de CAO-partijen is te vinden op de website van KSF: lees verder

comments powered by Disqus