Marco Houthuijzen

Marco Houthuijzen

Customer care betweter, social media addict en een wereldverbeteraar

Marco Houthuijzen noemt zichzelf customer care betweter, social media addict en een wereldverbeteraar. Langer geleden was Houthuijzen manager Operations van de Vereniging voor Contactcenters Nederland (VCN), voorloper van de Klantenservice Federatie. Recenter was hij teamleider Klantenservice bij Leen Bakker en zijn huidige functie is sales executive bij Knowingo.