Vernieuwing C2000 vertraagd; netwerk snel overbelast

Vernieuwing C2000 vertraagd; netwerk snel overbelast
  • 17 mei 2018
  • Redactie

Het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee, C2000, blijkt snel overbelast te raken bij een terroristische aanslag of een andere calamiteit. In zo’n geval krijgen sommige gebruikers voorrang op anderen.

Gelieerde gebruikers zoals huisartsenposten zijn hier het snelst de dupe van: in zo’n geval kan er geen verbinding tot stand komen tussen de gebruiker en het calamiteitennetwerk. De politie, Koninklijke Marechaussee, de brandweer en geneeskundige diensten krijgen voorrang op het netwerk. Dit blijkt uit een door ZEMBLA onderzocht noodplan van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat nooit eerder is gepubliceerd.

Vertraagde vernieuwing
Afgelopen februari informeerde minister Grapperhaus de Tweede Kamer over de gefaseerde vernieuwing van de meldkamers: later dit jaar zou het communicatienetwerk overgaan op een vernieuwd spraaknetwerk en in 2019 zou de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers worden gerealiseerd. De vernieuwing is door de hoge kosten (185 miljoen euro) en technische problemen vertraagd.

Discutabele betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid en de capaciteit van het calamiteitennetwerk wordt in twijfel getrokken door het ministerie van Justitie en Veiligheid zelf. Volgens ZEMBLA stelt het ministerie onomwonden dat in het geval van een aanslag of een groot incident de communicatiesystemen overbelast kunnen raken, doordat de vraag naar gesprekscapaciteit het aanbod overstijgt.

comments powered by Disqus