KSF onderzoekt betrokkenheid en trots

KSF onderzoekt betrokkenheid en trots
  • 7 mei 2024
  • Kel Koenen

In een nieuwe peiling richt de Klantenservice Federatie (KSF) zich op werkplezier en professioneel succes binnen klantcontact. Het onderzoek, dat zich focust op werkbetrokkenheid en het gevoel van trots onder werknemers, is bedoeld om inzicht te geven in de aantrekkelijkheid van de sector.

De peiling staat open voor alle professionals die werkzaam zijn in klantcontactcentra of voor toeleveranciers aan de sector. Door deel te nemen, dragen zij bij aan een breder begrip van wat werken in deze sector aantrekkelijk maakt en identificeren zij mogelijkheden voor verbetering. 'De input is van onschatbare waarde om werkomstandigheden te optimaliseren en onze sector als geheel te versterken', aldus Roel Masselink van de KSF.

Deelnemers worden gevraagd een online vragenlijst in te vullen die niet meer dan 6 minuten in beslag neemt. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt, waarbij de gegevens gecombineerd worden met bestaande personeels- en arbeidsmarktdata verzameld door de KSF Trendmonitor.

De deadline voor het invullen van de enquête is vastgesteld op maandag 20 mei. Als blijk van waardering worden onder de deelnemers vier cadeaubonnen van €25 verloot.

Resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het KSF HR-congres op 12 juni aanstaande. Ze zullen ook beschikbaar zijn voor alle deelnemers en gepubliceerd worden op de website en binnen de ledenomgeving van de KSF.

Doe mee aan de peiling van KSF

comments powered by Disqus