4/10 klanten sceptisch over duurzaamheid

4/10 klanten sceptisch over duurzaamheid
  • 29 november 2021
  • Nina van Klaveren

Een groot deel van de Nederlandse klanten (42%) hecht er waarde aan dat duurzaamheid onderdeel is van de missie van bedrijven. Er heerst echter terughoudendheid onder deze klanten: 38% denkt dat het promoten van duurzaamheid uiteindelijk onderdeel is van een marketingstrategie.

Softwareplatform Capterra onderzocht onder circa duizend Nederlandse klanten in hoeverre duurzame acties van bedrijven invloed heeft op hun klant- en koopgedrag. Hieruit blijkt dat bijna de helft (48%) van de ondervraagde Nederlandse klanten het belangrijk vindt dat bedrijven milieuvriendelijk ondernemen; bijna hetzelfde percentage vindt het essentieel dat duurzaamheid een belangrijke waarde is binnen het bedrijf. 15% denkt dat alle duurzame initiatieven neerkomen op marketing- en PR-stunten.

Weinig impact op klantgedrag?
Bijna de helft van de respondenten heeft aan dat de koers op duurzaamheid geen invloed heeft op het eigen koopgedrag. Op de vraag waarom de impact klein is, antwoordt 48% dat de prijs van duurzame producten (te) hoog ligt; vindt 32% dat er meer keuzevrijheid nodig is bij duurzame producten of leveranciers en 14% ziet niet in dat duurzame varianten verschillen van ‘normale’ producten. 8% van de Nederlandse klanten vindt dat duurzame producten niet eerlijk zijn geprijsd. Gemiddeld gezien zijn de respondenten bereid om 10% meer te betalen voor duurzame producten.
(NvK)

comments powered by Disqus