Werkzoekende Nederlanders willen liever groei dan geld

Werkzoekende Nederlanders willen liever groei dan geld
  • 26 juli 2017
  • Redactie

Voor werkzoekende Nederlanders zijn bij het kiezen van een nieuwe baan ontwikkelingsmogelijkheden binnen een bedrijf of organisatie belangrijker dan het salaris. Dit concludeert recruitment specialist PageGroup uit de Job Applicants Confidence Index.

Voor dit onderzoek werden 617 Nederlanders ondervraagd. 23,7% van hen geeft aan dat het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden een belangrijke reden is om naar een andere baan of functie over te stappen. Nog eens 18% vindt de mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei belangrijk. Salaris scoort met 8,7% lager als motivatie om naar een nieuwe werkgever op zoek te gaan.

Ontwikkelingstraject
Ook de balans tussen werk en vrije tijd en de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen aspecten zijn met respectievelijk 11,1% en 13,8% belangrijker dan de hoogte van het salaris. Volgens Joost Fortuin, managing director bij PageGroup Nederland, is dit niet verrassend: ‘Organisaties worden steeds zichtbaarder en transparanter en met de digitalisering van de samenleving is de zeggenschap van consumenten vele malen groter geworden. Begaat een bedrijf een misstap, dan zal het daar direct op worden afgerekend. Als werknemer wil je natuurlijk liever bij een organisatie werken die helpt de wereld te verbeteren en waar je trots op kunt zijn, dan bij een organisatie die alleen maar op winst is gericht.’

Dat werkzoekenden andere factoren dan salaris belangrijk vinden, toont volgens Fortuin aan dat bedrijven zich moeten richten op talentontwikkeling. ‘Dit betekent dat kleinere organisaties de slag om toptalent niet bij voorbaat hoeven te verliezen. Waar grote bedrijven wellicht meer salaris kunnen bieden en een beter opleidingspakket hebben, kunnen kleinere organisaties doorgaans meer zeggenschap en vrijheid bieden aan medewerkers om de eigen functie in te vullen en zich op die manier te ontwikkelen.’

Hoge werkdruk
Stress en werkdruk (1,5%) en een slechte relatie met leidinggevenden of collega’s (1,7%), vormen maar voor een zeer kleine groep Nederlanders de reden om ander werk te zoeken. ‘Of Nederlanders ervaren weinig stress en hebben over het algemeen goede relaties met de mensen op hun werk, of ze zien deze factoren niet als reden om van baan te veranderen,’ zegt Fortuin. ‘Ik vermoed dat de meesten van ons weleens stress en een hoge werkdruk ervaren, maar dat we dat zien als iets wat erbij hoort.’

Meer dan de helft van de respondenten (51,4%) verwacht binnen drie maanden nieuw werk te kunnen vinden en nog eens 25,6 procent binnen vier tot zes maanden. ‘Eens te meer een signaal dat de arbeidsmarkt volop in beweging is en het vertrouwen groot,’ aldus Fortuin. ‘Dat salaris daarbij van ondergeschikt belang is, zie ik alleen maar als een positief iets. Het draait bij mensen veel meer om de intrinsieke motivatie om zichzelf te verbeteren en toegevoegde waarde te leveren. En daar profiteert de samenleving als geheel natuurlijk ook weer van.’

comments powered by Disqus