Algoritme meet real-time NPS

Algoritme meet real-time NPS
  • 15 mei 2018
  • Redactie

Mediamonitoringbureau Clipit en Etil Research Group hebben een algoritme ontwikkeld om NPS real-time te kunnen meten. Volgens de nieuwbakken partners kunnen bedrijven hiermee direct inspelen op klanttevredenheidveranderingen.

De nieuwe NPS-onderzoeksmethode is tot stand gekomen door de combinatie tussen data uit periodiek marktonderzoek en doorlopende mediamonitoring. Clipit-directeur Rinske Willemsen: ‘Het innovatieve NPS Algoritme verandert voorgoed de Nederlandse markt van NPS-onderzoek. […] Het is nu mogelijk om de doelgroep beter te bedrijven, klanttevredenheid accurater te monitoren en verbeteracties sneller te initiëren.’

Beweerd of sociaal gedrag
De bureaus, die gezamenlijk opereren onder de naam ‘NPSlab’, geven aan dat het verband tussen wat consumenten zeggen, doen en denken de basis vormt voor het NPS-voorspelmodel: de marktonderzoeksdata van Etil brengt beweerd gedrag in kaart, terwijl sociaal klantgedrag uit de data van Clipit voortkomt. ‘Door een onderbouwde combinatie van beide datastromen ontstaat een realtime NPS. Omdat het algoritme realtime NPS voorspelt, zijn organisaties sneller en beter in staat om in te spelen op klanttevredenheid’, concludeert NPSlab.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link