De Luisterlijn: een contactcentrum met bijzondere meerwaarde

De Luisterlijn: een contactcentrum met bijzondere meerwaarde
  • 26 mei 2023
  • Ryan Baij

De Luisterlijn, de lijn die voor iedere inwoner van Nederland 24/7 bereikbaar is, vult een maatschappelijke leemte en heeft gunstige effecten op gesprekspartners. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op basis van uitgebreid onderzoek naar de betekenis van de Luisterlijn.

Ook is het vrijwilligerswerk voor veel vrijwilligers van betekenis. Verder biedt de Luisterlijn effectieve ondersteuning tegen relatief lage kosten. De dienst heeft meerwaarde, zowel inhoudelijk (specifieke aanpak) als qua beschikbaarheid (24/7).

Staatssecretaris Van Ooijen kreeg het onderzoeksrapport overhandigd door Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder van de Luisterlijn en Folker Vink, voorzitter van de landelijke vrijwilligersraad van de Luisterlijn. De staatssecretaris ziet dat de Luisterlijn meerwaarde heeft. 'De Luisterlijn heeft een enorme, bijzondere meerwaarde. Juist omdat wij in een tijd leven, waarin praten belangrijker lijkt te zijn dan luisteren. Dat je een lijn kan bellen waar oordeelloos geluisterd wordt, is eigenlijk de overtreffende trap van de noodzaak in deze tijd.'

De minister heeft de uitvoering van de WMO-taak ‘luisterend oor’ belegd bij de Luisterlijn. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan op ieder moment een vertrouwelijk gesprek voeren met de vrijwilligers van de Luisterlijn. De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn specifiek getraind om te luisteren en voeren jaarlijks ruim 330.000 gesprekken via telefoon, mail en chat.

comments powered by Disqus