Roep om sociale veiligheid luider dan ooit

Roep om sociale veiligheid luider dan ooit
  • 16 april 2024
  • Redactie

Ongewenste omgangsvormen hebben een enorme impact op de mentale gezondheid van werknemers. 43% vindt dat daar op de werkvloer niet voldoende aandacht voor is, blijkt uit onderzoek van de Baak onder 1.000 werkende Nederlanders.

Bijna drie miljoen werkende Nederlanders hebben weleens te maken met kleinerend of vernederend gedrag vanuit hun manager en 8% stelt dat zij een burn-out hebben gekregen door grensoverschrijdend of intimiderend gedrag op de werkvloer.

Trainingsinstituut de Baak wil grensoverschrijdend gedrag helpen voorkomen en leidinggevenden leren om op een zorgvuldige manier met incidenten om te gaan. Uit onderzoek van de Baak blijkt dat 60% van de werkenden in Nederland het belangrijk vindt dat de (directe) leidinggevende aandacht heeft voor de mentale gezondheid van collega’s en zichzelf op de werkvloer. Twee derde van de respondenten vindt dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor de mentale gezondheid van medewerkers.Toch durft nog niet iedereen te praten over mentale gezondheid met hun leidinggevende, blijkt uit het onderzoek.

93% van de werkende Nederlanders vindt open en transparante communicatie een belangrijke eigenschap van (directe) leidinggevenden. Jet de Veij Mestdagh, trainer bij de Baak: 'Leidinggevenden zijn gewend om over de inhoud van het werk te praten, terwijl het onderwerp sociale veiligheid vraagt om een gesprek te voeren over gedrag op de werkvloer. Zo’n gesprek vraagt van de leidinggevende bepaalde vaardigheden, zoals oprecht luisteren, doorvragen en je oordeel uitstellen. En misschien nog wel belangrijker, dat je ondanks de spanning als leidinggevende in gesprek blijft in plaats het onderwerp zo snel mogelijk af te kappen uit ongemak.'

'Hoe kun je begrenzen zonder over grenzen te gaan', vraagt De Veij Mestdagh. 'Daarbij is het belangrijk dat je als leidinggevende je bewust bent van de impact van je positie. Ben je er niet zeker van hoe je feedback is overgekomen? Ga dan het gesprek aan en vraag naar wat het met die persoon deed. Daarmee bouw je aan vertrouwen en sociale veiligheid.'

comments powered by Disqus