Vier schakelaars voor bepalen nieuwe commerciële koers

Vier schakelaars voor bepalen nieuwe commerciële koers
  • 19 november 2015
  • Redactie

Afgetroefd worden door branchevreemde toetreders is een beangstigend idee voor vrijwel de helft van de Nederlandse managers, leert een onderzoek van VODW Marketing. Zij zien hun speelveld veranderen: klanten gaan massaal online en sluiten zich af voor commerciële marketing. In zijn nieuwe boek ‘Zakelijk succes in nieuwe tijden’ vertelt managementadviseur Robert Buisman hoe je hier strategisch mee kunt omgaan.

De vele veranderingen in samenleving en economie vragen om een omslag in denken en doen, meent Buisman. Het nieuwe tijdperk is niet meer lineair en centraal georganiseerd, maar kenmerkt zich door organisch vormende netwerken (netwerkeconomie) en een decentralisatie van machten. Collectieve modellen waarbij mensen waarde met elkaar uitwisselen, zoals in de deeleconomie, komen hard op. Passend hierbij is een herijking van succes. Het gaat niet langer over méér winst, maar over bétere winst. Resultaten moeten goed zijn voor klanten, de omgeving én de eigen organisatie.

Schakelaars
In zijn boek komt Buisman tot drie schakelaars en een hoofdschakelaar om op een gefundeerde manier een nieuwe commerciële strategie te bepalen:
1. Mindshift: van méer naar bétere winst
2. Van transactie- naar relatiegericht
3. Van reactief naar creatief
4. Van interruptie naar interactie

Verder wordt aandacht besteedt aan toekomstige organisatievormen en de nieuwe rol van de verkoper, aangevuld door praktijkvoorbeelden en -cases van onder meer Manutan, EDF Luminus en Heijmans. 'Zakelijk succes in nieuwe tijden' verschijnt vrijdag 27 november.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link