Europarlement pleit voor regels robotica

Europarlement pleit voor regels robotica
  • 24 februari 2017
  • Redactie

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het om Europese regelgeving voor robotica vraagt. Dit is volgens de parlementariërs noodzakelijk om het volledig economisch potentieel van robotica en kunstmatige intelligentie te kunnen benutten en veiligheidsstandaarden te kunnen garanderen.

In de plenaire zitting in Straatsburg werd een rapport besproken dat onder leiding van Mady Delvaux (S&D) is opgesteld. Volgens de rapporteurs worden in verschillende landen momenteel reguleringsnormen opgesteld en moet de EU de leiding nemen in het opstellen van deze standaarden zodat de EU niet gedwongen wordt om de standaarden te volgen die werden opgesteld door derde landen.

Zelfrijdende auto’s
Europarlementsleden benadrukken dat duidelijkheid nodig is wanneer het gaat om aansprakelijkheid, in het bijzonder voor zelfrijdende auto’s. Ze roepen op voor een verplicht verzekeringssysteem en een bijkomend fonds om ervoor te zorgen dat slachtoffers van ongevallen waarbij zelfrijdende auto’s betrokken zijn volledig worden gecompenseerd.

Europarlementsleden vragen de Commissie ook om te overwegen om op lange termijn een speciale juridische status te geven aan robots om zo vast te kunnen stellen wie aansprakelijk is als ze schade aanrichten.

Gedragscode
Het toenemend gebruik van robotica roept ook ethische vragen op, bijvoorbeeld rond privacy en veiligheid, benadrukken Europarlementsleden. Ze stellen een vrijwillige ethische gedragscode voor onderzoekers en ontwerpers voor om te verzekeren dat ze handelen conform wettelijke en ethische standaarden en om te verzekeren dat het ontwerpen en het gebruik van robots de menselijke waardigheid respecteert.

Ze vragen de Commissie ook om te overwegen een Europees agentschap voor robotica en artificiële intelligentie op te richten dat overheden kan bijstaan met technische, ethische en wetgevende expertise.

Europese Commissie
De resolutie werd aangenomen met 396 stemmen tegen 123 en 85 onthoudingen. De Europese Commissie moet nu besluiten of de aanbevelingen worden overgenomen. Hoewel de EC niet verplicht is om het Parlement te volgen, moet bij afwijzing wel een reden vermeld worden.

In onderstaande video is te zien hoe op Europees niveau wordt nagedacht over robotica en kunstmatige intelligentie.

comments powered by Disqus