Nederland optimistisch over digigevolgen

Nederland optimistisch over digigevolgen
  • 25 april 2019
  • Redactie

Relatief veel werkgevers verwachten de komende jaren meer werknemers aan te nemen als gevolg van digitalisering. Nederland trekt daarin de arbeidsmarktkar: deze verwachting speelt veel minder in landen als België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Voor het onderzoek ondervroeg ManpowerGroup 19.000 werkgevers in Europa, waarvan 256 uit Nederland. Daaruit blijkt dat een derde van de bedrijven denkt de komende twee jaar meer medewerkers aan te nemen als gevolg van digitalisering. In het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland ligt dit percentage op 16%, in België op 14%. Het positieve sentiment van werkgevers in ons land over de impact van technologie op human resources duidt Danny Spee (algemeen directeur Experis, onderdeel van ManpowerGroup). ‘Door de reeds verregaande digitalisering en investeringen van het bedrijfsleven in IT, behoort Nederland tot de wereldtop van digitale economieën.’

Toch pessimistisch
De visies van Nederlandse bedrijven zijn echter niet alleen rooskleurig: vergeleken met andere landen zijn respondenten uit ons land bezorgd over de technische vaardigheden van medewerkers. Bijna 10% van de werkgevers denkt dat medewerkers niet over voldoende hard skills beschikken om de digitale transitie bij te benen. In het Verenigd Koninkrijk (3%) en in Duitsland (4%) heerst er minder negativiteit. Volgens Spee een reden voor werkgevers om anders naar talent te kijken. ‘Omdat niet de huidige vaardigheden, maar juist de potentie en bereidheid tot veranderen van een kandidaat centraal komen te staan. Kennis van nu is morgen alweer verouderd.’

Soorten vaardigheden
Op het gebied van soft skills schatten Nederlandse werkgevers hun medewerkers wel beter in dan in onze buurlanden het geval is. In Duitsland en in België zegt zo’n 40 procent van de werkgevers dat medewerkers moeite hebben de juiste soft skills te ontwikkelen. In Nederland ligt dit percentage zo’n 10% lager. ‘Dat deze soft skills onder Nederlandse werkgevers beter zijn ontwikkeld dan in omringende landen, kan in de toekomst een belangrijk concurrentievoordeel zijn ten opzichte van onze naaste buren.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link