Algoritmes onder de loep

Algoritmes onder de loep
  • 24 februari 2020
  • Redactie

De Algemene Rekenkamer gaat het gebruik van algoritmes door de rijksoverheid in kaart brengen en toetsen. ‘Algoritmes hebben een steeds grotere impact op het functioneren en handelen van de overheid en daarmee op burgers en bedrijven.’

Het onafhankelijk orgaan dat controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn, wil een scherper inzicht krijgen in welke typen algoritmes de overheid toepast, voor welke activiteiten, wat hun impact is op de maatschappij en op welke wijze ze het beste kunnen worden getoetst. Dit is het eerste onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar algoritmes waarin het maatschappelijke effect centraal staat.

Dienstverlening
De overheid gebruikt steeds vaker algoritmes in haar IT-systemen. Ze verwacht daarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid in de dienstverlening door de rijksoverheid sterk te kunnen verhogen, beter dan met traditionele IT-toepassingen. Ook spelen algoritmes steeds vaker een rol bij geautomatiseerde besluitvorming die burgers en bedrijven raakt. Daarbij zijn er zorgen over onderwerpen zoals privacy, transparantie, discriminatie en navolgbaarheid.

Het betreffende onderzoek is inmiddels gestart. De uitkomsten hiervan worden naar verwachting eind januari 2021 gepubliceerd.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link