Klant kiest door prijs voor zorgverzekering

Klant kiest door prijs voor zorgverzekering
  • 2 mei 2022
  • Ryan Baij

De prijs is de doorslaggevende factor als het gaat om de keuze voor een zorgverzekering. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van de ACM naar het overstapgedrag van verzekerden.

Prijs blijft met afstand de belangrijkste reden om voor een andere verzekering te kiezen (53%). Andere belangrijke redenen om van verzekering te wisselen zijn de dekking (32%) en de vrije keuze van zorgaanbieders (15%). Van twaalf redenen om van verzekering te wisselen staan het aanbod van preventieve zorg en aangeboden gezondheidsprogramma’s bijna onderaan.

Solidariteit
Daarnaast vindt slechts 15% het belangrijk dat een zorgverzekeraar gezond gedrag beloont om zorg te voorkomen. Dit lage percentage kan een indicatie zijn dat verzekerden weinig waarde hechten aan preventieve zorg en de rol van de zorgverzekeraar daarin. Daarbij vinden ondervraagden die verwachten geen zorg te gaan gebruiken, het belonen van goed gedrag belangrijker (20%) dan mensen die denken veel (8%) of regelmatig (11%) zorg nodig te hebben. Dat zou erop kunnen wijzen dat mensen die gezond denken te blijven, niet altijd bij willen dragen aan de medische kosten van mensen met een ongezonde leefstijl. Dat kan een aanwijzing zijn dat er grenzen zijn aan de solidariteit.

Uit de overstapmonitor van de Autoriteit Consument & Markt blijkt verder dat het aanbod van preventieve zorg of van gezondheidsprogramma’s voor minder dan 5% van de ondervraagden een reden is om over te stappen. Hoewel meer dan 50% van de ondervraagden bekend is met het aanbod van preventieve zorg bij hun zorgverzekeraar, speelt dit dus nauwelijks een rol bij de keuze van een zorgverzekering.

De zorgmonitor is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een steekproef van bijna 1.700 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van onder meer opleiding, leeftijd, geslacht, regio en gezinsgrootte. Het hele onderzoek is hier als PDF te vinden.

comments powered by Disqus