Ministerie VWS wil consument tegemoetkomen met meer informatie over geneesmiddelen

Ministerie VWS wil consument tegemoetkomen met meer informatie over geneesmiddelen
  • 19 mei 2022
  • Ryan Baij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil consumenten tegemoetkomen met meer informatie over geneesmiddelen, door een wijziging in de geneesmiddelenwet. De wijziging houdt in dat het mogelijk wordt om klanten op een laagdrempelige manier van informatie te voorzien over zogenaamde UAD-zelfzorggeneesmiddelen.

Deze informatie over de UAD-zelfzorggeneesmiddelen (UAD staat voor: Uitsluitend bij Apotheek of Drogist) zou vooral meer digitaal beschikbaar moeten komen. Het is in de nieuwe opzet niet meer verplicht om een (assistent-)drogist in de supermarkt aanwezig te hebben. Het CBL vindt dit een belangrijke en wenselijke ontwikkeling. Laagdrempelige en verantwoorde toegang tot deze zelfzorggeneesmiddelen, zoals ibuprofen en diarreeremmers, is namelijk een wens van de consument.

Omdat UAD-zelfzorggeneesmiddelen in beginsel middelen zijn die zonder voorlichting of advies veilig rechtstreeks aan de consument kunnen worden verkocht, stellen minister Kuipers (VWS) en de afdeling Bestuursrechtspraak dat het niet nodig is dat een fysieke drogist voortdurend toezicht houdt op het fysieke of virtuele schap. Deze zelfzorggeneesmiddelen zijn dus veilig genoeg voor consumenten om vrij aan te schaffen.  

Het CBL (brancheorganisatie die belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven behartigd) is ervan overtuigd dat de modernisering van de Geneesmiddelenwet bijdraagt aan betere bescherming van de consument, digitale vooruitgang en een gelijk speelveld tussen aanbieders in de weg staat. Daarom pleiten zij voor het doorzetten van de modernisering van de Geneesmiddelenwet.

comments powered by Disqus