Data verzamelen cruciaal voor Customer Engagement

Data verzamelen cruciaal voor Customer Engagement
  • 9 december 2022
  • Ryan Baij

Personalisatie is onmisbaar voor customer engagement en data is onmisbaar in de personalisatie. Dat is de conclusie van de Shopping Tomorrow expertgroep voor succesvolle customer engagement.

De experts omschrijven een datastrategie als een geheel van afspraken over de data die een organisatie minimaal nodig heeft om langetermijndoelstellingen te behalen. Daarbij kun je onderscheid maken tussen primaire data (zoals bijvoorbeeld een e-mailadres), secundaire data (zoals leeftijd) en tertiaire data (zoals interessegebieden), in aflopende volgorde van noodzaak. Samen vormen zij een compleet klantbeeld ofwel een ‘Golden Profile’.

Als je klantgericht data verzamelt (lees: op de juiste momenten gedurende de hele customer journey), kun je vervolgens persoonlijker gaan communiceren met de klant. Die daardoor vaker op bezoek zal komen en zich sterker betrokken voelt bij jouw product of dienst. Wat er toe leidt dat je nog meer gegevens kunt genereren, het klantprofiel verder kunt verrijken en daardoor weer gerichter kunt communiceren. Als je data goed op orde zijn, kun je aan de hand van datamodellen het gedrag van de klant zelfs voorspellen en efficiënter gaan werken. ‘Hoe meer engaged een klant is, hoe minder weerstand hij heeft tegen het afgeven van data. Hoe meer relevante data je hebt, hoe beter je kunt personaliseren’, resumeert de expertgroep. 

De expertgroep benadrukt dat data actueel en betrouwbaar moeten zijn en blijven, maar ook dat ze continu in de juiste context geplaatst moeten worden. Wie data succesvol wil inzetten, houdt altijd rekening met de fase in de customer journey van de individuele klant.

Lees het uitgebreide artikel bij onze collega-titel Twinkle. Daar kun je tevens het rapport downloaden.

comments powered by Disqus