Recht op duidelijke informatie over duurzaamheid

Recht op duidelijke informatie over duurzaamheid
  • 28 augustus 2023
  • Kel Koenen

Alleen met duidelijke en juiste informatie over duurzaamheid zijn consumenten in staat om duurzamere keuzes te maken. Bedrijven mogen zich niet duurzamer voordoen dan ze zijn.

Om consumenten te helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag de campagne ‘Groene praatjes’. Duurzaamheidsclaims moeten op het eerste gezicht al duidelijk en begrijpelijk zijn. Als dat niet zo is, kunnen consumenten de bedrijven om uitleg vragen. Natuurlijk kunnen zij claims waarover zij twijfelen ook bij de ACM melden. Dit helpt de ACM bij haar aanpak van misleidende duurzaamheidsclaims. De ACM onderzoekt komende tijd in het bijzonder duurzaamheidsclaims in de vervoerssector.

‘Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen’, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. ‘Om consumenten daarvan bewust te maken starten wij vandaag de campagne ‘Groene praatjes’ via social media. Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden.’

De ACM heeft onderzoek laten uitvoeren onder consumenten hoe duurzaamheidsclaims overkomen. Hieruit blijkt dat consumenten sceptisch reageren op duurzaamheidsclaims. Uit het onderzoek bleek dat consumenten vooral de absolute of vage claims minder geloofwaardig vonden. Bijvoorbeeld de claim ‘deze vrachtwagen rijdt 100% elektrisch’ vonden consumenten begrijpelijker en geloofwaardiger dan ‘groen onderweg’.

comments powered by Disqus