Een droomwerkgever is de nieuwe droombaan

Een droomwerkgever is de nieuwe droombaan
  • 1 februari 2019
  • Gastauteur

Na een lezing kreeg ik pas van iemand de vraag of ik een droombaan heb. Gevoelsmatig is dat zo, maar ik was vooral benieuwd of dat voor de vragensteller in kwestie ook het geval was. Ze antwoordde ontkennend. Hoe dat kwam? Door de werkgever.

Alle organisaties die ik tegenkom met mijn werkzaamheden en die in positieve zin opvallen qua successen en cultuur, maken écht fans van hun medewerkers. Deze medewerkers hebben een enorme betrokkenheid en het verloop in die organisaties is bijzonder laag. Hoe doen ze dat? Niet door medewerkers droombanen te beloven, maar door de best mogelijke werkgever voor ze te zijn.

De toekomst aan zet
Cliché maar waar: de jeugd heeft de toekomst. In de nabije toekomst zal de helft van alle medewerkers bestaan uit millennials en Gen Z-ers. Het is soms lastig te duiden wat de exacte behoeften zijn van deze nieuwe generaties. Wel is het veilig om te zeggen dat ze een totaal ander idee hebben van de invulling van werk. Dat beeld wordt ook onderstreept door tal van onderzoeken. Jonge medewerkers zijn – door de bank genomen – de minst betrokken medewerkers van een organisatie. Reden? Het werk is simpelweg niet wat ze ervan hadden verwacht. Jong talent groeit op in een wereld waarin de mogelijkheden onbegrensd zijn, in een wereld van gelijkheid en waar je – onder meer door internet en social media – altijd en overal een bepalende rol kan spelen als je daarnaar op zoek bent. Eenmaal geland in een organisatie blijkt het er veelal anders aan toe te gaan. Die gehoopte en beloofde droombaan ziet er toch net even wat anders uit. De vraag is dus: hoe ga je hier als organisatie mee om?

De perfecte functie bestaat niet
Een baan zul je alleen als droombaan betitelen als deze helemaal aansluit bij wie je bent. Ik durf de uitspraak aan dat er nog nooit in de arbeidsgeschiedenis een baan is geweest die voor de volle 100% aansloot bij de passies én talenten van een medewerker. Ondanks het nobele streven werken nog veel te veel organisaties vanuit functies. Een functie omvat werkzaamheden om bij te dragen aan het verwezenlijken van de missie van een organisatie. Niets mis mee, zou je zeggen. Echter is dit vanuit het oogpunt van de organisatie opgetuigd en er niet zozeer op berust om het beste uit mensen te halen.
Er zijn ook organisaties die laten zien dat het anders kan. Hier wordt vanuit talent gewerkt. Als onderdeel van de organisatie gaan medewerkers samen kijken hoe talenten het beste kunnen worden ingezet. En zo ontstaan geen vaste functies, maar losse rollen die ook van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Zo zorg je ervoor dat iedereen iets doet wat daadwerkelijk bij hem of haar past.

Werken verandert
Nog een cliché: de enige constante is verandering. We weten niet hoe de toekomst eruit zal komen te zien, behalve dat deze anders zal zijn. Iedere baan zal meeveranderen. Functies gaan veranderen of wellicht zelfs verdwijnen. In die snel veranderende wereld is het voor de voortgang van een baan zinvol om te werken bij een organisatie die wendbaar is. Voor medewerkers en werkzoekenden zal een verschuiving in het zoeken van geschikte functies naar aantrekkelijke werkgevers een toekomstgerichte keuze zijn. Organisaties zullen daar op hun beurt op moeten inspelen door meer dan ooit een cultuur te creëren waarin medewerkers centraal staan.

Luistervermogen
Een droombaan is er niet. Die kan hooguit ontstaan. Dat is waar zowel medewerkers als werkgevers naar moeten streven. Hoe kunnen we samen, stapje voor stapje, het werk zo gaan inrichten dat het gaat aanvoelen als die droombaan? Niet langer de baan of functie is het uitgangspunt, maar een werkgever die ruimte biedt aan talenten om het werk naar eigen inzicht te doen. Deze luistert naar wat zijn mensen echt nodig hebben. Zo creëert een droomwerkgever op termijn wellicht tóch nog een droombaan.

Mijn oproep aan al die werkgevers: bevlogen medewerkers creëer je door werk beter te laten aansluiten op wie een persoon echt is. Dat begint met het achterhalen van talenten en passies en vervolgens de stap om – los van functies – taken te gaan verdelen. Stel de vraag: wat heb jij als medewerker nodig om je werk goed te kunnen doen? Als je daarin slaagt, profileer je je als droomwerkgever.

Noot: deze gastblog is geschreven door Arjen Banach, Chief Happiness Officer.

comments powered by Disqus