Uitelkaar.nl verbindt

Uitelkaar.nl verbindt
  • 14 september 2018
  • François Kroes

Traditiegetrouw neemt het aantal scheidingaanvragen in september een vlucht. Waar de vakantie bij het ene stel juist een boost geeft aan de relatie, lijkt de zomerstop voor het andere stel het begin van het einde. Inhakend op dat laatste scenario leggen we Kaspar Scheltema, oprichter van Uitelkaar.nl, een spervuur van vragen voor.

Hoe kwam je op het idee van jouw online platform?
'We zagen een gat in de markt, want het scheidingsproces kan makkelijker, beter en klantvriendelijker. Er is een duidelijke behoefte aan een laagdrempelig platform dat uitkomst kan bieden in een emotionele tijd. Technologie biedt hierin veel mogelijkheden. Waar andere sectoren alle technologieën omarmen, worden de mogelijkheden in de juridische sector nog niet volledig benut.
Door het bieden van een online omgeving waarin men stapsgewijs het scheidingsplan regelt, is de gebruiker zelf in control. Het stel krijgt hulp van experts als dat nodig is. Het online proces zorgt voor doordachte keuzes en discussies worden vermeden. Geen juridische strijd, maar transparantie zorgt ervoor dat stellen in harmonie uit elkaar gaan. Het algoritme op ons platform biedt oplossingen en inzichten voor scheidingsafspraken. Daarnaast is er een casemanager die stellen door het proces leidt en altijd te bereiken is.'

Wat is jullie doel?
'Wij helpen stellen om hun scheiding goed te regelen, zonder escalatie of juridische strijd. Niet door alles uit handen te nemen, maar door een omgeving te bieden waarin zij ondersteund worden door experts en waar ze betrouwbare informatie aangereikt krijgen. Op die manier heeft het stel zelf de regie in handen en kan het de kosten beperken.'

Begin 2017 is Uitelkaar.nl opgezet. Hoeveel online scheidingen zijn er sindsdien gerealiseerd via deze weg?
'In de afgelopen tien maanden hebben meer dan 900 klanten de weg naar ons platform gevonden. Belangrijker vind ik dat onze klanten het platform waarderen: gemiddeld krijgen we een 8. Een hoog cijfer als je bedenkt dat deze mensen de beoordeling geven op een platform dat ze in een emotionele tijd gebruiken.'

‘Een algoritme en experts leiden koppels online in harmonie door een scheiding’, begrijpen we. Kun je dat algoritme nader toelichten?
'Op ons platform doen beide (ex-)partners eerst een uitgebreide online intake met vragen over hoe ze de scheiding voor zich zien. Aan de hand van de antwoorden doet het systeem suggesties voor afspraken. Deze suggesties vormen vaak de basis van de scheidingsafspraken. Als stellen in de intake bijvoorbeeld allebei aangeven dat de vrouw in de koopwoning blijft wonen, dan wordt er een tekst aangemaakt die dit formuleert voor het plan. De ervaring leert dat afspraken die zelf worden gemaakt, het beste worden nageleefd. Daarom is het mogelijk om de door ons gegeven suggesties aan te passen.'

Wat is cruciaal in het contact dat jullie hebben met jullie klanten?
'Contact moet snel en laagdrempelig zijn, want bij een scheiding komen vaak veel zaken kijken die nieuw en onbekend zijn voor stellen. Om die reden bieden we verschillende opties: chat, mail en telefoon. Ook bij de ontwikkeling van het platform hebben we het klantbelang duidelijk voor ogen gehouden. Dat is nieuw binnen de juridische sector, want hier wordt vaak vanuit de instanties (lees: advocaat, rechtbank, hulpverlener) gedacht. We hebben geleerd dat we de klant het beste bedienen als hij zelf de keuzes en beslissingen mag maken.'

Zijn er ook onmogelijkheden in het online scheiden? In welke situaties is deze vorm minder geschikt?
'Ons platform is gericht op stellen die de scheiding samen goed willen afronden, dus daarmee automatisch niet geschikt voor stellen die in een vechtscheiding zitten. Gelukkig is dat in minder dan twintig procent van de scheidingen in Nederland het geval. Daarnaast is het noodzakelijk dat mensen de Nederlandse taal spreken en schrijven en dat ze de basisvaardigheden beheersen van de omgang met de computer.'

Hoe bied je hulp op afstand op een persoonlijke wijze?
'De casemanager maakt het online proces persoonlijk. Degene die jou in het proces begeleidt stelt zichzelf in het begin voor en zal gedurende de scheiding het aanspreekpunt blijven. Dat contact wordt enorm gewaardeerd door klanten.'

Wat voor extra’s doen jullie voor mensen die willen scheiden?
'Wij bieden hulp als men er niet uitkomt of vragen heeft, zonder het op te dringen. Het stel doorloopt in een vertrouwde omgeving, in hun eigen tijd en tempo de stappen door en wij ondersteunen ze. Als gevolg hiervan krijgen we niet alleen juridische vragen, maar ook vragen die over de financiële situatie gaan of van sociale aard zijn.'

Hoeveel hulpverleners staan er voor klanten klaar via de diverse contactkanalen? Wat voor vragen krijgen zij zoal?
'Op dit moment zijn er drie casemanagers. In principe voeren zij maar één gesprek tegelijkertijd. In de oriëntatiefase krijgen we vragen als: Klopt het dat de advocaat in de prijs zit inbegrepen? Heb ik recht op subsidie? Hoe lang duurt een scheiding? Klanten die de keuze hebben gemaakt voor de online scheiding stellen meer vragen gericht op hun situatie.'

Wat voor achtergrond hebben jullie medewerkers?
'De casemanagers zijn juridisch geschoold en hebben zowel een interne als externe training gehad. De externe training is gericht op communicatieve vaardigheden en klantcontact, waar we in de interne training de nadruk leggen op deskundigheid. Deze combinatie zorgt ervoor dat klanten altijd een helder en oplossingsgericht antwoord krijgen.'

Is zo’n digitaal platform niet ontzettend onpersoonlijk? Of is dat juist de kracht, gelet op het onderwerp cq. de situatie waarin mensen zich bevinden?
'Een scheiding is bij uitstek een proces waar mensen graag zelf rustig over na willen denken. Ze zien op tegen het maken van afspraken met hun (ex-)partner in een advocatenkantoor. Ze zijn bang voor de confrontatie en de emoties. Vaak vinden mensen het prettiger om dan thuis in hun eigen tijd rustig te werken aan hun scheidingsafspraken. Met de casemanager binnen handbereik blijft het wel persoonlijk; je staat er niet alleen voor.'

Waarom heeft online scheiden de toekomst volgens jou?
'Naar verwachting regelen we binnen tien jaar het merendeel van de scheidingen online. Prijs/kwaliteit, eigenaarschap en inzicht zullen ervoor zorgen dat mensen voor het online proces kiezen. Ondanks dat we massaal gaan kiezen voor ‘online’, blijft persoonlijk contact ook belangrijk. Het blijft een menselijk en emotioneel proces. Sommige scheidingen zijn echter te complex en dus niet online te regelen.'

comments powered by Disqus