Eenzame mensen bellen hulplijn Sensoor

Eenzame mensen bellen hulplijn Sensoor
  • 29 juli 2015
  • Redactie

Sensoor, de landelijke anonieme hulplijn, registreerde in 2014 meer dan 250.000 inkomende calls. Dat zijn iets minder telefoongesprekken dan het jaar daarvoor. Het aantal chat- en mailcontacten steeg wel sterk, respectievelijk met 49%.

Uit het jaarrapport van de organisatie blijkt dat ruim een kwart van de telefoongesprekken (70.000 telefoontjes) om eenzaamheid draaide. Vooral onder vrouwen tussen de 30 en 60 jaar komt dit veel voor. Volgens Sensoor hebben mensen die bellen soms dagen niemand gesproken. Ze kunnen of durven (op dat moment) hun verhaal nergens kwijt. Ze schamen zich, willen hun naasten niet belasten of hebben het gevoel niet te worden begrepen. Dan is er sprake van emotionele eenzaamheid. Ook psychische problemen (20%) en relatieproblemen (10%) zijn veelgehoorde thema's.

Sensoor merkt op dat chat- en emailgesprekken (de e-hulp) vaak zwaarder van onderwerp zijn dan telefoongesprekken.Een verklaring hiervoor kan zijn ‘dat een gesprek via chat of mail alsnog anoniemer wordt ervaren, omdat je de stem niet hoort’. Doorgaans wordt er vier keer heen en weer gemaild en dan stopt het contact. De 900 vrijwilligers die voor de stichting werken zijn dag en nacht bereikbaar per telefoon, chat en e-mail. 'Mensen willen gehoord worden, nog liever dan hulp. Dus luister oprecht naar iemand.'

comments powered by Disqus