Best Workplaces van Nederland 2016

Best Workplaces van Nederland 2016
  • 24 maart 2016
  • Redactie

Atlassian, Ormit en Lean Consultancy Group zijn in de verschillende categorieën uitgeroepen tot Best Workplaces van Nederland 2016. De top excelleert onder meer in het betrekken van medewerkers.

Ruim 29.000 respondenten werkzaam bij 126 organisaties namen deel aan het Best Workplaces onderzoek 2016 van Great Place to Work. De lijst wordt bepaald op basis van de uitkomsten van het medewerkerperceptieonderzoek, dat uit 58 stellingen en twee open vragen bestaat. De kwesties hebben onder meer betrekking op geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Daarnaast wordt er een evaluatie van het werkgeverbeleid uitgevoerd.

Opvallend is dat de Best Workplaces dit jaar hoger scoren op zowel Respect (van 77% naar 79%), als Eerlijkheid (van 80% naar 82%), menen de onderzoekers. Dat duidt volgens hen op een verbeterde relaties tussen medewerkers en management. Caroline Mullers, senior consultant Great Place to Work: ‘Organisaties beseffen steeds meer dat een mensgerichte aanpak leidt tot betere resultaten. Zij behandelen hun mensen respectvoller en eerlijker. Hierdoor kunnen mensen zichzelf zijn op het werk en halen zij het beste uit zichzelf, wat ook weer positief uitwerkt voor de organisatie.’ De top vijf van Best Workplaces excelleert tevens in het betrekken van medewerkers bij beslissingen die hun werk en werkomgeving betreffen.

Top 3 in Nederland
De huidige top 3 in de categorie Large & Multinational Companies (meer dan 250 medewerkers) ziet er als volgt uit:
1. Atlassian
2. Novo Nordisk
3. Kindergarden

Mullers: ‘Atlassian deed dit jaar voor het eerst mee aan het onderzoek en wist direct de toppositie te behalen. Het bedrijf wil medewerkers een uitdagende werkplek bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en voert dat in alle facetten door. Hun motto ’be the change you seek’ stimuleert trots en verbinding. Een terechte winnaar.’ Ten opzichte van vorig jaar is Novo Nordisk een plekje gezakt, terwijl kinderopvangorganisatie Kindergarden haar derde plek behoudt.

Top 3 categorie Medium-Sizes Enterprises (50-250 medewerkers)
1. Ormit
2. ICM Opleidingen & trainingen
3. Incentro

Top 3 categorie Small & Young Enterprises (20-50 medewerkers)
1. Lean Consultancy Group
2. Intermax
3. Protime

comments powered by Disqus