Meer vertrouwen in banken dan in overheid

Meer vertrouwen in banken dan in overheid
  • 21 september 2016
  • Redactie

Bij bescherming en opslag van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en irisscans, hebben Europeanen meer vertrouwen in banken (57%) dan in overheidsinstanties (33%). Dat toont onderzoek waar Visa opdracht voor gaf, aan. Populus voerde het uit.

In totaal deden ruim 14.000 personen mee. De meeste mensen kozen voor banken (84%) en betalingsnetwerken (78%). Dit bij de vraag welke instelling ze zouden vertrouwen als die hen biometrische authenticatie zou aanbieden om hun identiteit te bevestigen. Ze scoorden beter dan bijvoorbeeld mobiele telecomproviders (58%).

Bijna twee derde van de consumenten wil biometrie gebruiken als een vorm van authenticatie van betalingen. Nu steeds meer Europeanen bekend raken met deze methode, groeit ook het vertrouwen.

Vingerafdrukherkenning populair
49% van de ondervraagden gaf aan de grootste fiducie te hebben in vingerafdrukherkenning. Dit (81%) wordt ook als de veiligste vorm van betaling beschouwd.

Andere biometrische authenticatiemogelijkheden, zoals irisscans (76%) en gezichtsherkenning (55%) zijn in de ogen van de geïnterviewden minder veilig.

Daniel van Delft, Country Manager Nederland bij Visa: ‘We zien nu al dat banken – zowel de grote namen als de kleinere instellingen – stappen zetten om deze technologie voor diverse gebruikstoepassingen in te zetten, van het testen van stemherkenning tot gedrags-biometrie voor authenticatie.’ 

Opkomende authenticatievormen
Visa ondersteunt een aantal instellingen bij het ontwikkelen van deze opkomende authenticatievormen. 

De organisatie gaf Populus de opdracht voor het onderzoek Biometrische Betalingen. Het onderzoek werd tussen 22 april en 6 mei 2016 uitgevoerd in 7 Europese landen: Groot-Brittannië, Zweden, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen. De totale steekproefgrootte omvatte 14.236 respondenten, met circa 2.000 geënquêteerden per land.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link