Ziekenhuizen moeten transparant zijn over wachttijden

Ziekenhuizen moeten transparant zijn over wachttijden
  • 19 januari 2018
  • Redactie

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat dit jaar streng(er) toezien op de communicatie van ziekenhuizen. Patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars moeten door open communicatie beter worden ingelicht over de wachttijden van ziekenhuizen.

Trombosediensten, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen moeten hun wachttijden op hun website plaatsen en zijn verplicht deze informatie up-to-date te houden. De tijden moeten online geregistreerd en gepubliceerd worden. Indien de Treeknormen (de maximaal aanvaardbare wachttijden) worden geschonden, moeten de instanties patiënten attent maken op de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling.

Inzicht
Door de lange wachttijden is de strengere toezicht van de NZa noodzakelijk. Om goede naleving te kunnen waarborgen, is de Nederlandse Zorgautoriteit al in gesprek gegaan met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en brancheorganisaties. De stakeholders moeten volgens de autoriteit beter samenwerken. De NZa gaat dan ook toezien gezamenlijke afspraken tussen de partijen. 

In 2016 waren er geluiden omtrent ziekenhuizen die met eigen initiatieven kwamen om de lange wachttijden in kaart te brengen. Zo ook het Deventer Ziekenhuis. Patiënten die op de Spoedeisende Hulp waren opgenomen konden op een monitor aan het bed zien hoe lang zij waarschijnlijk op de afdeling zouden verblijven en wat te wachttijden waren.

comments powered by Disqus