Kabinet start onderzoek naar inzet robotisering

Kabinet start onderzoek naar inzet robotisering
  • 14 maart 2018
  • Redactie

De Nederlandse overheid gaat onderzoek doen naar de maatschappelijke gevolgen van technologische innovaties zoals AI, VR en AR en robots. Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt daarom bijna verdubbeld: € 5 miljoen voor in 2018 en € 2 miljoen voor in 2019.

Het kabinet reageert hiermee op de aanbevelingen van het Rathenau Instituut. Op basis van het rapport ‘Opwaarderen’ adviseert het centrum de overheid om meer onderzoek te doen naar de maatschappelijke gevolgen van robotisering. Tevens ziet het Rathenau Instituut kansen voor grotere efficiëntie en kwaliteitsverbetering van dienstverlening.

Uit het onderzoek bleek dat nieuwe technologieën als robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality belangrijke waarden als privacy én mensenrechten kunnen ondermijnen. Volgens het instituut is de overheid nog niet klaar om op deze vraagstukken te anticiperen en is onderzoek essentieel.

Vervolgstappen
Het kabinet zegt een interdepartementale werkgroep op te richten en meer onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van alle innovaties. Er wordt hiernaast ook een specifiek onderzoek opgezet door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties), die een juridisch-wetenschappelijk onderzoek start naar de effecten van algoritmen op mensenrechten. 

comments powered by Disqus