Onzekerheid voor digitalisering onder CMO's

Onzekerheid voor digitalisering onder CMO's
  • 15 maart 2018
  • Redactie

Nederlandse CMO’s (Chief Marketing Officers) kampen met een kleine hoeveelheid goed opgeleide werknemers. Hierdoor is de implementatiesnelheid van digitale transformaties te laag en bestaat er onzekerheid over de consequenties van de AVG.

Deloitte stelde in opdracht van IAB Nederland het ‘Report on Marketing Inovation’ op, waarvoor het bureau 25 zogeheten toonaangevende CMO’s heeft ondervraagd. Hierin geven de respondenten aan enthousiast te zijn over de nieuwe technologieën en innovaties. Volgens het rapport zijn ze vooral benieuwd hoe innovaties als voice, AR en AI, hen kunnen helpen de customer journey te optimaliseren. Echter zijn er een aantal belemmeringen waar marketeers tegenaan lopen. 

Digitale inzetbaarheid
De marketeers geven aan dat grootste uitdaging het aantrekken en behouden van het juiste talent is en de kloof te dichten tussen jongeren en ouderen. Het senior management geeft aan zich niet altijd te vinden in digitale innovaties, terwijl millennials geneigd zijn het bedrijf te verlaten wanneer zij zich technologisch gezien niet kunnen ontwikkelen. Digitalisatie inzetten is niet louter de taak van een marketeer, vindt Nathalie Peters, voorzitter van IAB Nederland: ‘Het hele marketingecosysteem, inclusief de hogescholen en universiteiten, moet transformeren. […] De focus ligt nu nog te veel op technologische verandering, in plaats van ondersteunende processen en gedrag.’

Datagebruik
Net als vorig jaar is de rol is de rol van data en technologie enorm belangrijk voor marketeers. Desalniettemin geeft circa dertig procent van de respondenten aan geen datastrategie te hebben. Hierom verwachten veel CMO’s dat mediabureaus een belangrijke positie vervullen in het advies over datagebruik. Volgens het rapport verklaren veel geïnterviewden hard te werken aan hun data voor de implementatie van de AVG-wetgeving. Toch is er onder de CMO’s veel twijfel over de gevolgen van deze wetgeving.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link