VIPLive: meer aandacht voor patiënt + grip op zorgproces

VIPLive: meer aandacht voor patiënt + grip op zorgproces
  • 7 mei 2018
  • Redactie

Het Martini Ziekenhuis en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) beginnen een pilot met digitale consultatie tussen huisarts en specialist. Als gevolg hiervan kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft hij zijn eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis.

Het doel van de proef is volgens Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis, tweeledig: kostenbesparing en behandeling dichterbij de patiënt. ‘Samenwerking met huisartsen is voor het ziekenhuis een heel belangrijk thema. Niet alleen uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen voor de stijgende zorgkosten. Wij vinden dat we het moeten faciliteren om waar mogelijk, een patiënt in zijn vertrouwde omgeving te behandelen.’

Nu worden patiënten met specialistische zorgvragen meestal door hun huisarts doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Voor een consult in het ziekenhuis moeten patiënten hun eigen risico aanspreken, voor een consult bij een huisarts hoeft dit niet. Een deel van de verwijzingen naar het ziekenhuis kan door slimmer samenwerking tussen huisarts en medisch specialist – zoals een digitaal consult – voorkomen worden.

Digitaal contact
Middels het programma VIPLive kunnen huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe nu digitaal contact zoeken met medisch specialisten. Een huisarts kan via de veilige verbinding van de messenger van VIPLive vragen stellen aan een medisch specialist. Daar kan hij (met toestemming van de patiënt) medische gegevens bijvoegen. De specialist reageert binnen twee werkdagen, kan suggesties doen voor vervolgbehandeling bij de huisarts of vragen om een doorverwijzing. De consultatie wordt vastgelegd in zowel het systeem van de huisarts als van het ziekenhuis en vervolgens automatisch gedeclareerd.

Filterfunctie
Ron Cator, coördinator eerstelijnssamenwerking in het Martini Ziekenhuis, hoopt dat VIPLive werkt als een filter voor twijfelgevallen. ‘Zo kunnen we sommige doorverwijzingen voorkomen. Daardoor ontstaat ruimte op onze poli’s en kunnen we toegankelijker zijn voor mensen met complexe problematiek.’ Daarnaast kunnen verwijzingen worden geoptimaliseerd, meent hij. ‘Een specialist kan vragen een patiënt door te verwijzen en gelijk adviseren om bijvoorbeeld alvast een echo te doen. Zo kan hij zijn consult efficiënt inrichten.’

Op zijn beurt verwacht Frank Beltman, medisch manager bij GHC, dat huisartsen met de specialistische kennis meer kunnen betekenen voor hun patiënt en grip kunnen houden op het zorgproces. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en weet precies wat de adviezen van de specialist zijn. Hierdoor houdt de huisarts overzicht over de ontwikkelingen van zijn patiënten en kan hij gerichter vervolgzorg bieden. Het kan echter ook zorgen voor een kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenpraktijk. ‘Veelvuldige interactie met specialisten vergroot het kennisniveau van huisartsen en ondersteunend personeel. Hierdoor vinden steeds meer patiënten met specialistische vragen hulp dichtbij huis.’

Bron: ICT&health

comments powered by Disqus