1/3 medewerkers minder loyaal door corona

1/3 medewerkers minder loyaal door corona
  • 22 oktober 2020
  • Redactie

Door de coronacrisis is een derde van de Nederlandse medewerkers minder loyaal naar hun baas. Voor vier op de tien werknemers ligt de oorzaak bij de slechte ondersteuning vanuit de werkgever tijdens de eerste coronagolf.

Naast verminderde loyaliteit is ook het gevoel van baanzekerheid afgenomen. Bijna twee derde van de Nederlandse werknemers geeft aan baanzekerheid nu belangrijker te vinden dan voor de corona-uitbraak. Voor de uitbraak maakte 40% van de medewerkers zich zorgen over hun baan. Wervingsbureau Hays publiceerde deze bevindingen in het rapport ‘What Workers Want’, waarvoor het bedrijf navraag deed bij 1.000 Nederlanders.

Veranderde wensen
Uit het onderzoek blijkt ook dat de wensen van werknemers verschuiven. Door corona is het vangnet op de werkvloer voor 39% van de medewerkers belangrijker geworden, gevolgd door mentale steun (37%) en fysieke ondersteuning (31%). Volgens de onderzoekers is het een uitdaging voor werkgevers om snel op de veranderde behoeftes in te spelen om terugloop van loyaliteit tegen te gaan.

comments powered by Disqus