Overheidsinnovatie boost voor dienstverlening

Overheidsinnovatie boost voor dienstverlening
  • 12 november 2021
  • Redactie

Digitale vernieuwingen leidden de afgelopen jaren tot 65% van de gevallen tot betere dienstverlening binnen overheidsorganisaties. Deze innovatiedrang wordt met name aangewakkerd door de eigen medewerkers, blijkt uit de Innovatie Barometer Overheid 2021.

In de Innovatie Barometer Overheid 2021 staan resultaten beschreven van onderzoek naar innovaties in Nederlandse overheidsorganisaties. In het rapport komt naar voren dat in de voorgaande twee jaar 86% van de overheidsorganisaties minimaal één innovatie heeft doorgevoerd. Deze leidde in tweederde van de gevallen tot betere dienstverlening en efficiency. Van de innovaties worden digitalisering en (genoodzaakt) thuiswerken het meest genoemd. In circa 60% van de gevallen was technologie een belangrijk onderdeel van de innovatie. 

Cruciale rol voor medewerkers
In het rapport valt tevens op dat initiatieven voor vernieuwingen binnen de overheidsorganisaties in de helft van de gevallen afkomstig zijn van medewerkers. In ruim 30% van de gevallen waren het de managers die de vernieuwingen initieerden. De Barometer stelt het belang van de rol van eigen managers (‘of ze nu manager of gewoon werknemer zijn’) niet onderschat moet worden. ‘Waar innovatie eerder vooral een gebied was voor experts, laten de afgelopen decennia een ontwikkeling zien naar innovatie die door en met medewerkers wordt gedaan’, aldus de onderzoekers.

Artificial intelligence
De Nederlandse overheid heeft echter nog grote stappen te maken op het gebied van technologische innovatie. De WWR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) trekt aan de bel dat Nederland niet goed is voorbereid op de grote veranderingen die AI veroorzaakt. 
(NvK)

comments powered by Disqus