Teleperformance ontvangt kwaliteitskeurmerk PSO

Teleperformance ontvangt kwaliteitskeurmerk PSO
  • 7 december 2021
  • Redactie

Teleperformance heeft trede 1 van de PSO-certificering behaald. Hiermee toont de organisatie aan dat zij meer dan gemiddeld sociaal onderneemt, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Teleperformance is de eerste organisatie in de contactcenter-branche die deze certificering ontvangt.

Teleperformance heeft volgens de audit-commissie laten zien dat zij niet alleen in kwantiteit (aantallen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt) voldoet aan de PSO-criteria, maar dat het bedrijf ook aan de kwalitatieve eisen voldoet. De organisatie onderscheidt zich door kwetsbare groepen een kans te bieden om duurzaam aan de slag te gaan bij Teleperformance. 

Liesbeth Polman, HR Director bij Teleperformance Benelux: ‘We zijn er trots op dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame arbeidsrelatie kunnen bieden en dat we voor hen een verschil maken. Arbeidsparticipatie is meer dan het genereren van een inkomen. Het gaat juist voor deze groep om het meedraaien in de maatschappij. Het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde stijgen door deel te nemen aan het arbeidsproces. Deze collega’s leveren net als alle andere collega’s een belangrijke bijdrage aan onze organisatie, om uiteindelijk in hun interacties burgers en consumenten een zo goed mogelijke service te verlenen. Het is mooi om als werkgever te mogen bijdragen aan hun maatschappelijke positie en om hen te faciliteren in de ontwikkeling.’

Vervolgstappen
Teleperformance ziet de PSO-certificering niet als doel, maar als meetinstrument: waar staat de organisatie nu en welke vervolgstappen zijn nodig om te zorgen voor een succesvolle landing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Polman: ‘We optimaliseren continu de facetten binnen de organisatie om werknemers ruimte en begeleiding te geven. Zowel recruiters, HR-adviseurs als supervisors ontvangen trainingen. Wat zijn de behoeften van onze werknemers? Welke aanpassingen voeren we door om beter aan te sluiten bij die behoeften? Zijn er specifieke trainingen nodig voor bepaalde doelgroepen? Dat zijn punten waar we ons de komende tijd op focussen bij de certificering voor trede 2.’

Foto: Liesbeth Polman met het PSO-certificaat.

comments powered by Disqus