Arbeidsmarkt blijft records breken

Arbeidsmarkt blijft records breken
  • 2 februari 2023
  • Kel Koenen

De krapte op de arbeidsmarkt is voorlopig niet voorbij. In het vierde kwartaal van 2022 daalde het aanbod van arbeid opnieuw. Dit in combinatie met grote vraag naar personeel (veel openstaande vacatures) zorgt er voor dat de arbeidsmarkt nog altijd getypeerd kan worden als zeer krap.

Er werden vorig jaar een aantal records gebroken:

  • De arbeidsmarktactiviteit was niet eerder zo laag
  • Het aantal baanwisselingen was niet eerder zo hoog
  • De sourcingsdruk was niet eerder zo hoog
  • De verwachte zoekduur was niet eerder zo laag
  • Het aantal werkenden was nog niet eerder zo hoog
  • De werkloosheid was op jaarbasis niet eerder zo laag als in 2022

Of we in een recessie zitten, gaan belanden of - zoals DNB omschrijft ‘erlangs scheren’ - op de arbeidsmarkt is hier vooralsnog weinig van te merken. Even leek het erop dat de werkloosheid snel ging oplopen tot boven de 4%, maar op de toename in het tweede en derde kwartaal volgde in het vierde kwartaal een flinke daling. Het jaar 2022 sloot af met een werkloosheid van slechts 3,5%.

Noodzaak
Daar komt bij dat het aantal mensen dat actief op zoek is naar ander/nieuw werk opnieuw is gedaald. De zogeheten arbeidsmarktactiviteit bereikte met 11,1% zelfs een laagterecord sinds in 2003 is gestart met de meting ervan. Het arbeidspotentieel heeft de luxe om achterover te leunen, omdat er weinig noodzaak is om (ander) werk te zoeken (lage werkloosheid en weinig faillissementen, reorganisaties en ontslagen).

Opdrogen
Bovendien voelt men zich gesteund door de enorme vraag naar personeel. Dit uit zich niet alleen in een groot aantal vacatures, maar ook in het feit dat mensen vaker dan ooit benaderd worden door werkgevers om bij hen te solliciteren/te komen werken. Het aanbod van arbeid droogt daarmee steeds verder op. Werkgevers moeten dus nog meer moeite doen om geschikte kandidaten te vinden én te behouden, want hoewel veel mensen niet actief zoeken naar ander werk, werd er in het vierde kwartaal wel veel van baan gewisseld. Ruim 1,8 miljoen mensen vonden een baan, waarvan het grootste deel daarvoor ook al werkte.

Spelregels
'Je kan betogen dat we in Nederland nog nooit zo’n goede arbeidsmarkt hebben gehad, vanuit het perspectief van werknemers, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Maar dat is één kant van de medaille', stelt Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. 'Tegelijkertijd worstelen werkgevers met het gebrek aan aanbod en de enorme schaarste, de nieuwe spelregels rondom het actief benaderen van talent, platforms, thuiswerken, productiviteit en het sterk groeiende aanbod van zelfstandigen. Economische tegenwind zorgt er momenteel niet voor dat die geest terug in de fles gaat en werkgevers zullen eerder een stapje bij moeten zetten op de arbeidsmarkt.'

comments powered by Disqus