Gespecialiseerde hulplijn nodig in Luxemburg

Gespecialiseerde hulplijn nodig in Luxemburg
  • 12 juli 2023
  • Kel Koenen

In het eerste rapport over Luxemburg verwelkomt de Raad van Europa maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om huiselijk geweld, maar laakt het ontbreken van een gespecialiseerde hulplijn.

Het rapport merkt verder op dat er geen nationale gespecialiseerde hulplijn is voor vrouwelijke slachtoffers van geweld, die nauw samenwerkt met niet-gouvernementele organisaties in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

De Groep van Experts van de Raad van Europa inzake Actie tegen Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld (GREVIO) dringt er bij de Luxemburgse autoriteiten op aan om een 24/7 specialistische hulplijn op te zetten, uitsluitend voor vrouwelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld, rekening houdend met de ervaring en expertise die is opgebouwd door gespecialiseerde diensten en met hen samenwerkt.

GREVIO houdt toezicht op hoe lidstaten de Conventie van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld implementeren (de zogenoemde Istanboel Conventie). Het rapport benadrukt het belang van de Luxemburgse wet uit 2003 inzake huiselijk geweld, die een procedure heeft ingesteld om daders van geweld uit hun woningen te zetten en een mechanisme voor systematische ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld.

comments powered by Disqus