Influencers blijken eerder risico dan aanwinst

Influencers blijken eerder risico dan aanwinst
  • 20 december 2023
  • Kel Koenen

Recent onderzoek van Storyblok toont aan dat slechts 19% van de consumenten 'meer geneigd' is om een product aan te schaffen als dit wordt aanbevolen door een bekende influencer. Opvallend is dat 24% van de consumenten juist aangeeft dat zo'n aanbeveling hen actief afschrikt van een aankoop.

De invloed van influencers varieert sterk per leeftijdsgroep. Zo zou 30% van de mensen onder de 35 jaar waarschijnlijker een aankoop doen na een aanbeveling van een influencer, maar in dezelfde groep zegt 19% juist afgeschrikt te worden. Bij mensen tussen 35 en 44 jaar is dit 22%, en dit percentage stijgt tot 30% bij mensen ouder dan 45 jaar. Bovendien zegt 57% van alle respondenten dat de steun van influencers geen enkel verschil maakt in hun aankoopbeslissing.

Interessant is dat mannen en vrouwen zich in ongeveer gelijke mate aangetrokken voelen tot een product door een influencer-aanbeveling (20% en 21% respectievelijk), maar dat een significant hoger percentage mannen (28%) aangeeft dat ze door zo'n aanbeveling juist worden afgeschrikt, vergeleken met vrouwen (19%).

'Het kan een jonger publiek aantrekken, maar ook andere consumenten actief ontmoedigen', analyseert Thomas Peham, vp Marketing bij Storyblok. 'Merken moeten de voorkeuren van hun publiek goed begrijpen. Het is essentieel dat marketeers de juiste groep met de juiste boodschap bereiken om hun merk niet te schaden. Technologie kan communicatie via verschillende kanalen vereenvoudigen en versnellen, maar vervangt niet de noodzaak voor merken om hun potentiële klanten en hun wensen echt te begrijpen.'

comments powered by Disqus