Vooruitblik: retail in 2024

Vooruitblik: retail in 2024
  • 3 januari 2024
  • Kel Koenen

Terugkijkend was 2023 het jaar van razendsnelle innovatie met de komst en de brede beschikbaarheid van generatieve AI (GenAI). Deze technologie, in combinatie met toenemende ESG-regelgeving gaat dit jaar impact hebben waarop retailers supply chain en services inrichten.

'Retailers worden steeds afhankelijker van fysieke winkels om zowel in-store als online bestellingen uit te voeren', vertelt Tony Wood, Senior Director EMEA marketing bij Manhattan Associates. 'Hun vermogen om dit te doen wordt echter vaak belemmerd door slecht inzicht in de winkelvoorraad. Uit recent onderzoek van Manhattan bleek dat retailers slechts 70% van de tijd een actueel inzicht hebben in de voorraad in winkels en binnen hun distributienetwerk.'

Radio-frequency identification (RFID) kan hier een belangrijke rol spelen. Het kan voorraadtracering en replenishmentprocessen automatiseren en ervoor zorgen dat producten altijd beschikbaar zijn. Daarnaast genereert het belangrijke data, waardoor retailers meer inzicht krijgen in klantgedrag, voorraadtrends en winkelprestaties. Naast meer inzicht in en optimalisatie van de supply chain, kan RFID leiden tot meer duurzame prestaties. Door beter inzicht in de beschikbare voorraad en de supply chain kan meer controle worden uitgeoefend over de logistiek en het aanpakken van problemen zoals zichtbaarheid van de toewijsbare voorraad, namaakproducten of terugroepingen van producten. Dit helpt op zijn beurt om verspilling terug te dringen en ondersteunt de traceerbaarheid van producten, waardoor klanten beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.

'De manier van zakendoen en het voldoen aan verwachtingen van klanten zijn de afgelopen jaren sterk veranderd', zegt Sanjeev Siotia, Executive Vice President & Chief Technology Officer bij Manhattan Associates. 'Bedrijven kunnen zich niet langer veroorloven om een statisch aanbod te hebben. Traditioneel had technologie de neiging organisaties te stagneren omdat software-upgrades omslachtig, riskant en duur waren. De meeste bedrijven lieten nieuwe innovaties soms zelfs achterwege vanwege de kosten en risico’s waarmee die gepaard gingen.'

Met versieloze cloudsoftware kunnen bedrijven nu sneller dan ooit toegang krijgen tot innovaties, waardoor ze beter kunnen reageren op veranderende klantverwachtingen en markttrends. Bedrijven die succesvol willen zijn, moeten hun bedrijfsactiviteiten aanpassen aan de snelle innovatiecycli die worden aangedreven door technologieën als GenAI worden aangedreven, anders lopen ze het risico om achter te blijven en concurrentievoordeel te verliezen.

'Loyaliteit van medewerkers heeft een directe impact op de bedrijfsresultaten: een laag personeelsverloop, verhoogde productiviteit en een positief merkimago ondersteunen het aantrekken van nog meer talent', stelt Suzanne Hough, Senior Vice President & Chief People Officer. 'Innovatie heeft veel invloed op de modus operandi van een bedrijf. Het bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en opent deuren naar nieuwe kansen, waaronder loopbaanmobiliteit en promoties. Het wekt ook een diep gevoel van trots op het werk op, een essentieel onderdeel van een werkplek die loyaliteit bevordert.'

Inzicht is essentieel om een werkelijk uniforme, gepersonaliseerde en intuïtieve ervaring te creëren in alle kanalen, winkelfuncties en apparaten. Hierdoor kunnen retailers de klantervaring verder verbeteren en een sterke omzetgroei realiseren. Daarnaast stelt het klanten in staat om meer controle uit te oefenen over het leveringsproces en de leveringsopties. Cloudtechnologie is de enige manier om de supply chain echt te verenigen en continue optimalisatie te bieden op basis van de realiteit in plaats van schattingen. Dit zal dan ook nog meer focus krijgen in 2024.

Ann Sung Ruckstuhl, Senior Vice President & Chief Marketing Officer bij Manhattan Associates: 'We leven in een wereld met eindige hulpbronnen. Door de hausse in e-commerce en de daaruit voortvloeiende uitdagingen op het gebied van leveringen en retouren, wordt de transitie naar een circulaire, duurzamere economie belangrijker. Consumenten, vooral GenZ en millennials, geven steeds vaker prioriteit aan duurzame consumptie en, in combinatie met wereldwijde ESG-regelgeving, worden retailers gedwongen om na te denken over hoe ze verantwoordelijker kunnen handelen.'

Een slimmere, snellere en schonere supply chain speelt een cruciale rol in het succes van een wendbaar, naadloos en snel systeem dat kan helpen verspilling te verminderen en op een efficiënte manier te voldoen aan de eisen van klanten. Zaken als GenAI, machine learning en automatisering spelen hierbij een belangrijke rol. Ze zorgen ervoor dat retailers de vraag nauwkeuriger kunnen voorspellen, de meest milieuvriendelijke routes en methoden kunnen identificeren en de foutmarge kunnen verkleinen, waardoor ze vaker kunnen voldoen aan hun belofte en de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

comments powered by Disqus