€ 1,8 miljoen subsidie voor contactcentersector

€ 1,8 miljoen subsidie voor contactcentersector
  • 19 mei 2014
  • Redactie

De Klantenservice Federatie heeft samen met Stichting OOCC en de vakbonden FNV Bondgenoten en Qlix voor ruim 1,8 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van medewerkers en werkgelegenheid in de sector.

De subsidieaanvraag is op 30 april jongstleden ingediend bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De totale projectkosten bedragen ruim € 3,5 miljoen. Geeske te Gussinklo, directeur KSF: ‘We hebben een zeer diverse achterban, omdat klantcontact overal aanwezig is; bij profit- en non-profitorganisaties en over alle branches heen. Des te mooier dat we gezamenlijk stappen nemen ten gunste van de mensen die voor ons werken en de ontwikkeling van het vak. Dat er in deze tijd zo veel geld in ontwikkeling van medewerkers wordt geïnvesteerd, geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst van dit vakgebied.’

Knelpunten
Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Het doel van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen is het tijdelijk ondersteunen van maatregelen die een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en  het voorkomen van werkloosheid. ‘De basis van het sectorplan is een arbeidsmarktknelpuntenanalyse’, vertelt Gerda Roelofsen van Stichting OOCC. ‘Die analyse hebben we gemaakt voor de contactcentersector. De knelpunten willen we oplossen door het bevorderen van instroom en ontwikkeling van nieuwe en zittende medewerkers.’

In het sectorplan stimuleren de initiatiefnemers de instroom van kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die langer dan zes maanden werkloos zijn en 55-plussers, scholing van medewerkers en loopbaanbegeleiding.  Ook het nieuwe branchecertificaat van de KSF is hierin opgenomen. Met het branchecertificaat garandeert de KSF het basisniveauvan medewerkers die direct klantcontact hebben op onder meer klantvriendelijkheid, deskundigheid en oplossingsgerichtheid. De organisaties die meedoen aan de subsidieaanvraag zetten met name in op scholing. Daarmee wordt de werkzekerheid voor werknemers vergroot en werken we aan de kwaliteit van medewerkers.

De looptijd van het project is van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016. Toekenning van de subsidie wordt verwacht rond 1 augustus 2014.

comments powered by Disqus