Naam Conversion Company gewijzigd in Newcraft

Naam Conversion Company gewijzigd in Newcraft
  • 10 juli 2014
  • Redactie

Conversion Company zet de activiteiten voort onder een nieuwe naam: Newcraft. Door de recente overnames van Favela Fabric en SearchTechnology is het marketingbureau uitgegroeid tot ruim tachtig medewerkers.

De in 2007 door Martijn Haanappel en Edgar Mul opgerichte organisatie ondersteunt bedrijven bij het toepassen van internetmogelijkheden. Naast de naamswijziging passen de ondernemers de organisatiestructuur aan en verbreden zij de verworven kennisgebieden. De nieuwe merknaam verwijst naar de Hollandse meesters van weleer, vertelt Haanappel. ‘Wij hebben vanaf de oprichting van Conversion Company ingezet op het uitbouwen en verdiepen van deze nieuwe vaardigheden die op geen enkele universiteit of hogeschool worden onderwezen. Alleen ervaren mensen kunnen de talenten opleiden en nog beter maken, zoals vroeger schilders dat bij hun gezellen deden. Daarmee hebben we een nieuw type bedrijf gecreëerd dat de inventieve geest van de gilden uit de Gouden Eeuw omarmt.’

Newcraft gaat werken met vijf expertiseteams die zich richten op strategisch advies, kanaalmanagement, online (zoek)marketing, social en ‘rapid concept development’.

comments powered by Disqus