Eén set privacyregels vanaf 2018

Eén set privacyregels vanaf 2018
  • 17 december 2015
  • Redactie

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers hebben dinsdag overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese privacywet. Deze ‘databeschermingswet’ moet per 2018 ingaan.

Op privacyvlak zijn er in de Europese Unie momenteel nog 28 verschillende regelgevingen. Over een paar jaar worden die ingewisseld voor één set privacyregels die voor alle leden gelden. DDMA-directeur Diana Janssen zegt blij te zijn dat het tot een akkoord is gekomen ‘over zo’n fundamenteel pakket regels’. ‘Consumenten moeten weten wat bedrijven met hun gegevens doen en hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op dit proces. Het is ongelooflijk belangrijk dat dit duidelijk is.’

Privacy Officer
Met de nieuwe regels wordt het onder meer mogelijk voor de nationale privacywaakhonden om boetes uit te delen aan bedrijven, als zij onzorgvuldig omgaan met de data van Europese burgers. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet van een overtredende organisatie. Grote internetbedrijven en overheden worden bovenal verplicht een Privacy Officer aan te stellen. Diegene moet expliciet toezien op naleving van de nieuwe regels. Tevens wordt het zogenoemde ‘recht om vergeten te worden’ officieel vastgelegd.

Volgens Eurocommissaris Andrus Ansip (Digitale Interne Markt) vormt het akkoord de basis voor de digitale toekomst van Europa. In zijn optiek moeten privacy en databescherming niet worden gezien als zaken die de economie belemmeren. ‘Ze zijn juist een essentieel competitief voordeel’, meent hij. Diverse media berichten dat er al sinds 2012 over het pakket wordt onderhandeld. Tijdens een plenaire vergadering begin 2016 buigt het voltallige Europese Parlement zich nog één keer over het actuele voorstel. Dan wordt pas duidelijk of de Europese privacywet daadwerkelijk ingaat vanaf 2018.

Handleiding DDMA: 'Wat te doen bij een datalek?'

comments powered by Disqus