Cliënt bepaalt toekomst bij Buurtzorg Nederland

Cliënt bepaalt toekomst bij Buurtzorg Nederland
  • 13 januari 2016
  • Redactie

Een combinatie van vakmanschap, ondernemingszin en de vaardigheid om goed te kunnen samenwerken, zo omschrijft oprichter Jos de Blok het DNA van Buurtzorg Nederland. De disrupter in de thuiszorg staat model voor de organisatieverandering die in grote delen van de zorg plaatsheeft. Daarbij bewaakt de cliënt de planning en bepaalt inhoud van de benodigde zorg.

‘80 procent van de thuiszorg is zich op basis van onze principes aan het reorganiseren. Je kunt dus wel spreken van een fundamentele verandering. Die vindt ook plaats in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Omdat die geleidelijk verloopt, lijkt die voor velen nog niet zo zichtbaar. Maar de visie op hoe je met problemen in de zorg kunt omgaan, is drastisch veranderd. Vakmanschap leidt tot een heel andere uitkomst. 90 procent van de Raden van Toezicht weet helaas niet waar het om draait in de zorg. Waar vroeger werd gevraagd om daadkrachtige bestuurders en een stevige positie van de organisatie ben je nu alleen toekomstbestendig indien je begrijpt dat je de problemen van cliënten moet oplossen. Er zit een wereld van verschil tussen iemand wassen en iemand ondersteunen zichzelf te redden. Zorgverzekeraars begrijpen dat steeds beter, maar het is nog niet tot iedereen doorgedrongen.’

e-health
Zorgorganisaties worden steeds meer faciliterend, daarvan is Jos de Blok overtuigd. Preventie en e-health zijn daarbij de thema’s van de nabije toekomst. ‘De vraag is hoe we de techniek nog verder kunnen gebruiken om de zelfstandigheid van de cliënten te vergroten. Dat levert betere zorg op tegen lagere kosten. Dat bewijzen we nu al. Denk daarbij aan cliënten die zelf toegang hebben tot hun team wijkverpleegkundigen via ons intranetsysteem en de planning en inhoud van de zorg mede bepalen. We geven ze werkelijk de regie over wat er moet gebeuren. Samen spreken ze af wat ze gaan doen, minimaal eenmaal per maand.’

Zelfmonitoring
‘Onze werkwijze is erop gericht continu na te gaan of de zorg die we bieden kan stoppen, of de cliënt zich helemaal zelf kan redden. Door de nauwe contacten die onze teams met cliënten hebben, zijn ze goed op de hoogte van hun sociale omstandigheden, financiële situatie en werkelijke behoeften. Zelfmonitoring heeft onze focus, dat is iets wezenlijk anders dan wat doorgaans in de zorg gebeurt. Nieuw zorgaanbod, een tarief bepalen en vervolgens massaal declareren is het oude paradigma. In de zorg moeten zich er meer inzetten voor de juiste behandeling, in plaats van overbehandeling. Neem cliënten serieus, stel jezelf voor ze open dan heb je de kans om inzichten te verwerven over de toekomst van de zorg en weet je waar het naartoe moet gaan.’

Naast oprichter van Buurtzorg Nederland is De Blok een van de initiatiefnemers van Zorgeloos, de nieuwe zorgverzekeraar die in 2017 van start wil gaan.

comments powered by Disqus