Rutte III zet in op digitale dienstverlening

Rutte III zet in op digitale dienstverlening
  • 11 oktober 2017
  • Redactie

Het nieuwe kabinet wil extra inzetten op digitale dienstverlening, zowel vanuit de overheid naar de burger als in de zorg. Dat staat in het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gisteren presenteerden. ‘Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening’, zo schrijven de vier partijen.

In de paragraaf ‘Bestuur en Koninkrijksrelaties’ wordt dieper ingegaan op de vernieuwing van het openbaar bestuur en ICT-dienstverlening. Daarbij moet de nationale overheid zich actief opstellen, zo stellen de partijen. ‘Onderdeel van de agenda wordt dat het Rijk voortvarender dan voorheen beslist welke producten en diensten zij zelf ontwikkelt en welke zij door marktpartijen laat ontwikkelen. Bij nieuwe initiatieven wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen met vergelijkbare projecten. Om falende ICT-projecten en verspilling van belastinggeld te voorkomen worden grote ICT-projecten standaard getoetst door het Bureau ICT-Toetsing (BIT).’

Ook is het de bedoeling dat overheidscommunicatie zo veel mogelijk digitaal gaat plaatsvinden. ‘Veilig, snel en goedkoop. De elektronische dienstverlening via Mijnoverheid.nl wordt verbeterd. De dienstverlening wordt meer servicegericht, er komt een machtigingsfunctie en mijnoverheid.nl wordt in staat gesteld om pushberichten te versturen om proactief te waarschuwen. Mensen die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren.’

Versleuteling van gegevens
In het akkoord wordt benadrukt dat data goed beveiligd moet worden. ‘De Basisregistratie Personen (BRP) wordt gemoderniseerd en zal de email-adressen van burgers bevatten. Gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie wordt altijd versleuteld opgeslagen en de DigiD wordt veiliger gemaakt.’

Daarnaast kunnen burgers zelf in de gaten houden welke gegevens bij welke instanties zijn ondergebracht. ‘Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een overgangsregeling gelden. Wie nu geregistreerd staat kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen vallen onder de nieuwe regels.’

E-health
Volgens de vier partijen moeten zorgaanbieders meer inzetten op e-health. In de paragraaf ‘Goede zorg voor ouderen’ staat: ‘Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) te bevorderen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Deze kabinetsperiode is hiervoor 40 miljoen euro beschikbaar, daarna 5 miljoen per jaar.'

Het volledige regeerakkoord is te downloaden op de website van het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie.

comments powered by Disqus