KING wordt VNG Realisatie

KING wordt VNG Realisatie
  • 22 november 2017
  • Redactie

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) krijgt met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe naam: VNG Realisatie. KING ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening, en is al onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Met de nieuwe naam zet de VNG verder in op het ondersteunen van gemeenten op het vlak van de gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande dienstverlening op het terrein van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken.

Impact
De Nederlandse gemeenten willen op uitvoeringsgebied meer gezamenlijk optrekken; dit is de kern van Samen Organiseren. Laatstgenoemde beweging is ‘het vliegwiel voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden voor gemeentelijke dienstverlening’ en behoort tot de kern van het takenpakket van VNG Realisatie. Het brengt ideeën en initiatieven samen en helpt ze verder te komen. Het maakt gebruik van wat al ontwikkeld is en past dat op grote schaal toe in de praktijk.

Voor de huidige werkzaamheden en projecten van KING heeft de naamswijziging geen gevolgen. Die worden volgend jaar voortgezet binnen de ‘nieuwe’ organisatie.

comments powered by Disqus