CBS: 9/10 = gelukkig

CBS: 9/10 = gelukkig
  • 20 maart 2018
  • Redactie

Nagenoeg negen van de tien volwassen inwoners in Nederland zegt gelukkig te zijn, tegenover drie procent ongelukkig. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag, op de internationale dag van het geluk.

De uitkomsten zijn gebaseerd op de in 2017 gehouden enquête Social Samenhang & Welzijn, waaraan ruim 7.000 mensen deelnamen. Op een schaal van 1 tot en met 10 gaven zij aan hoe gelukkig zij waren. Bij een score van 7 of hoger spreken we van ‘gelukkig’, bij een score van 5 of 6 is dat ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij scores van 1 tot en met 4 is dat ‘ongelukkig’. Het percentage dat gelukkig is, negen op de tien volwassenen in Nederland dus, is sinds 2103 stabiel aldus het CBS.

Het rapport leert verder dat met name een goede gezondheid en sociale relaties sterk gerelateerd zijn aan geluk. Tevens is het hebben van werk belangrijk. Werknemers in loondienst hebben doorgaans meer zekerheid over hun inkomen dan zelfstandigen. Dat uit zich ook in de zorgen die men zich maakt over de financiële toekomst. Van de werknemers kent 24% deze zorgen, van de zelfstandigen 30%.

comments powered by Disqus